Essays about: "demensboende"

Found 4 essays containing the word demensboende.

 1. 1. Blev det som det var tänkt? : en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Michel Aronsson; [2020]
  Keywords : demens; terapiträdgård; utemiljö; utevistelse; äldre;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöks om en utemiljö blev som det var tänkt? Syftet är att illustrera distansen mellan plan och färdig anläggning och hur de båda förhåller sig till brukarna. I det här fallet studeras bygghandlingarna för utemiljön till Solbacka demensboende i Norrtälje och jämförs med den färdiga anläggningen åtta år efter att den stod färdigställd. READ MORE

 2. 2. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Helena Karlsson; [2017]
  Keywords : takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Abstract : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. READ MORE

 3. 3. Gestaltningsprinciper för utemiljöer vid demensboenden : ett gestaltningsförslag för Ängsklockans äldreboende

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Martina Pind; [2016]
  Keywords : demensboende; gestaltning; gestaltningsprinciper; utemiljö;

  Abstract : Detta examensarbete syftar till att undersöka hur utemiljöer till demensboenden kan gestaltas utifrån de boendes behov och förmågor. När en person drabbas av en demensdiagnos följer ofta flera symptom, bland annat så kan människans kognitiva förmågor försämras, vilket kan påverka hennes minne, språk, orienteringsförmåga och tidsuppfattning. READ MORE

 4. 4. Känsla och mening i trädgården : riktlinjer för utformning av utemiljö vid demensboenden med tillämpning på projekt Vega i Lomma

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marie Ekdahl; Gunnel Kapusta; [2006]
  Keywords : trädgård; demensboende; Lomma kommun; hälsa; sinnesupplevelser; aktiviteter;

  Abstract : This thesis puts together general guidelines for the design of outdoor environment at nursing homes for people with dementia. The goal is to give the residents a greater quality of life with the garden.The garden must be safe and secure while offering places for fellowship or retirement and experiences of joy and competence. READ MORE