Essays about: "dense cities"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the words dense cities.

 1. 1. Skyfallsanpassning som skapar mervärden : en gestaltning av Södra Promenadens kanalrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Mattsson; Monika Brogard; [2018]
  Keywords : skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; mervärde; synergier; multifunktionell;

  Abstract : Skyfall förväntas bli allt vanligare och intensivare på grund av dagens klimatförändringar och förväntas därför också skapa stora problem i urbana miljöer med mer frekventa översvämningar. Malmö har mellan åren 2007 och 2014 drabbats av så mycket som tre skyfall med omfattande konsekvenser och skador på infrastruktur och bebyggelse. READ MORE

 2. 2. Verktyg för grönyteplanering i Uppsala : med fokus på Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kajsa Engman; [2018]
  Keywords : grönska; offentliga rum; stadsplanering; strategier; Uppsala kommun;

  Abstract : Idag lever en stor del av världens befolkning i städer och detta leder till att städer blir allt tätare och tätare. I och med förtätningen av städer minskar ofta grönytor i städerna. Gröna miljöer innebär många fördelar som att bidra med luftrening, hålla en jämnare temperatur och biologisk mångfald. READ MORE

 3. 3. En stadsplaneringsmetod för identifiering av förtätningsobjekt genom GIS : fallstudie Helsingborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martin Lindell; [2018]
  Keywords : GIS; hållbar stadsplanering; förtätning; förtätningsmetod; urbanisering; Helsingborg; landskapsarkitektur;

  Abstract : Om vi vill undvika ytterligare exploatering av vår dyrbara jordbruksmark är förtätning av stadslandskapet ett alternativ för att både spara på våra resurser och minska avstånden inom staden. Projektets syfte har varit att ta fram en systematisk metod för att underlätta stadsplaneraren arbete att identifiera ytor och objekt i stadslandskapet lämpliga för förtätning. READ MORE

 4. 4. Architecture of the Forest

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Jonathan Hellsten; [2018]
  Keywords : Architecture Forest Milano; Arts and Architecture;

  Abstract : Sunlight is filtered through the web of branches giving an airy feel to the forest stroll. A soft floor and a light ceiling supported by majestic pillars encloses us in one of the most spectacular places nature has to offer. A homogeneous place, yet with variations in scale, texture and spaces. READ MORE

 5. 5. Planning for Construction Logistics An evaluation and development of a construction logistics plan at Serneke

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Author : OSKAR ANDERSSON; Andreas Nilsson; [2018]
  Keywords : construction logistics; consolidation centre; dense cities; construction delivery systems; Just in Time; material handling; logistics planning;

  Abstract : The construction industry in Sweden has a turnover of 639 billion SEK, which corresponds toan increase of 71 % over the last decade. Moreover, Sweden is the fastest urbanising country inall of Europe. Increasing construction within dense cities results in complex processes. READ MORE