Essays about: "dense cities"

Showing result 1 - 5 of 83 essays containing the words dense cities.

 1. 1. The Green and Just City? Discourses on urban greening in local sustainability planning

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Sara Ullström; [2019]
  Keywords : urban greening; sustainability planning; justice; critical discourse analysis; Fairclough; Social Sciences; Law and Political Science; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : In the realm of urban planning, urban greening – the creation or restoration of green spaces in cities – has risen as an attractive approach for policy-makers and planners engaged in sustainability. As the benefits of urban greening are many, from social and cultural to environmental and economic, it has become positioned as a win-win solution to several urban challenges related to sustainable development. READ MORE

 2. 2. Vikten av närhet till natur under ett barns uppväxt och utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rangford; [2019]
  Keywords : barn; natur; psykisk hälsa; socialt samspel; ; utveckling; lek;

  Abstract : Naturen är en viktig komponent i barnens liv. Trots detta leker allt färre barn utomhus nu för tiden, främst på grund av tidsbrist och föräldrarnas oro över att något farligt skulle kunna hända utomhus. READ MORE

 3. 3. Landscape architecture for urban wildlife : a design proposal for a courtyard in Eriksberg, Uppsala inspired by the needs of the species House Sparrow and European Robin

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tina Lendi-Ziese; [2019]
  Keywords : Animal-Aided Design; birds; courtyard; habitat; landscape architecture; urban wildlife;

  Abstract : Andelen av världens befolkning som lever i storstadsregioner växer, vilket medför en risk att människor förlorar kontakten med naturen. Städer kan dock spela en avgörande roll i att få människor att återanknyta till naturen. READ MORE

 4. 4. Studenternas park i Uppsala : ett gestaltningsförslag för Rackarbergets nya park

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lena Ransmark; Jenny Zackrisson; [2019]
  Keywords : student; park; medborgardialog; landskapsarkitektur; Rackarberget; Studentstaden;

  Abstract : Att vara student innebär ofta att bo på en mycket begränsad yta, och att dela kök och badrum med andra studenter. Att ha en begränsad yta inomhus kan göra att grönytor nära hemmet blir viktigare. READ MORE

 5. 5. Skyfallsanpassning som skapar mervärden : en gestaltning av Södra Promenadens kanalrum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ida Mattsson; Monika Brogard; [2018]
  Keywords : skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; mervärde; synergier; multifunktionell;

  Abstract : Skyfall förväntas bli allt vanligare och intensivare på grund av dagens klimatförändringar och förväntas därför också skapa stora problem i urbana miljöer med mer frekventa översvämningar. Malmö har mellan åren 2007 och 2014 drabbats av så mycket som tre skyfall med omfattande konsekvenser och skador på infrastruktur och bebyggelse. READ MORE