Essays about: "densification"

Showing result 1 - 5 of 229 essays containing the word densification.

 1. 1. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cornelia Filipsson; [2020]
  Keywords : analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Abstract : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. READ MORE

 2. 2. Grönskans plats i den växande staden : en studie av centrala Karlstad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnea Alverbrink; [2020]
  Keywords : grönstruktur; grönska; förtätning; urbanisering; stadsutveckling;

  Abstract : Världen över pågår en rådande urbanisering. Påföljderna har blivit att befolkningen har ökat i städerna. I Sverige har urbaniseringen lett till att bostadsbrist blivit ett vanligt förekommande fenomen i städerna. För att lösa bostadsbristerna har det blivit allt vanligare att man förtätar städerna. READ MORE

 3. 3. Outdoor thermal comfort in Drottninghög, Helsingborg: a study on the effects of urban densification in a warmer climate

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Daniel Erlström; [2020]
  Keywords : Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Extreme heat can lead to a significant increase in mortality, especially for urban citizens. Densification of urban areas can dramatically affect the local climate of the city by replacing green areas with impermeable materials and changing both radiative and turbulent fluxes. READ MORE

 4. 4. Ekonomisk trädvärdering i urbana miljöer : en praktisk jämförelse mellan fyra olika värderingsmodeller

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anton Lanz; [2020]
  Keywords : ekonomisk trädvärdering; Alnarpsmodellen 2.2; Stockholmsmodellen; Stritzkes modell; VAT19;

  Abstract : Förtätning i städer och olovliga trädfällningar är problematisk för stadsträd. I staden är träd ett viktigt element och främjar människornas hälsa och välbefinnande. Förutom människans behov i form av bland annat rekreation och återhämtning, bidrar träden med flera ekosystemtjänster. READ MORE

 5. 5. VERTAL MONO : Mobility for the future vertical cityscape

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Axel Charpentier; [2020]
  Keywords : Vertical mobility; future mobility; magnetic levitation; vehicle interior design; vehicle exterior design;

  Abstract : The project is highly inspired by the rise of vertical cityscape and how it can shape a new context for mobility to exist within. When the destinations travelled will be spread out in the vertical landscape instead of only the horizontal one. A rearrangement of housing, schools, restaurants and parks will create new needs for mobility to fill. READ MORE