Essays about: "densitet"

Showing result 1 - 5 of 110 essays containing the word densitet.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Sunning; [2019]
  Keywords : rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Abstract : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. READ MORE

 2. 2. Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Simon Sundberg; [2019]
  Keywords : sik; lekhabitat; romsugning;

  Abstract : Syftet med det här arbetet har varit att utreda sikens lekhabitatpreferenser i Alterälven i avseende på strömförhållanden, djup och bottensubstrat genom romsugning med en vattenpump. Romsugning har inte använts i någon större utsträckning i Sverige tidigare och syftet har därför även varit att utvärdera metoden för framtida studier. READ MORE

 3. 3. Investigation of jets in the magnetosheath using Cluster measurements

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Annam Tanveer; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : With the help of the measurements made by Cluster spacecrafts, an investigation of fast plasma flowcalled jets in the magnetosheath has been made. The investigation covers a large statistical study ofjets with two definitions of jets and therefore two different approaches to detect jets.The study has been divided into three parts. READ MORE

 4. 4. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Keywords : Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Abstract : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. READ MORE

 5. 5. Can tidal interactions produce MGC1?

  University essay from Lunds universitet/Astronomi; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Author : Eric Andersson; [2018]
  Keywords : globular cluster; MGC1; Andromeda; M31; galaxy; dwarf galaxy; tidal interactions; Physics and Astronomy;

  Abstract : The globular cluster population of large spiral galaxies can be divided into two populations: one population which formed in-situ and one which has been assembled through capture of clusters that have been tidally stripped away from other galaxies during close encounters or mergers. In this work, I focus on the globular cluster MGC1, which is orbiting the M31 galaxy. READ MORE