Essays about: "dentition"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word dentition.

 1. 1. Investigating health in medieval Uppsala : An osteological analysis of skulls from the anatomical collection of Museum Gustavianum

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Author : Varvara Papamargariti; [2019]
  Keywords : human osteology; health; cranial pathologies; dental disease; Middle Ages; medieval; Uppsala;

  Abstract : Denna studie behandlar hälsan i det medeltida Uppsala genom osteologiska analyser på 32 skallar från Gustavianums anatomiska samling. Skallarna i fråga är del av en större grupp med mänskliga benrester som hittades vid Östra Ågatan år 1909. READ MORE

 2. 2. Parodontit på häst och dess olika etiologier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Tegler; [2017]
  Keywords : ekvin; parodontit; tänder; cement; diastema;

  Abstract : Begreppet ”periodontal disease” innebär på svenska en parodontit, vilket innebär en inflammation av tandens parodontium, vilket är tandens stödjevävnad. Det är en sjukdom som är mycket smärtsam, men symptom ses nödvändigtvis inte förrän i de sena stadierna av sjukdomsförloppet. READ MORE

 3. 3. Dynamics of Selachian (Shark) Dental Morphology During the Early Mesozoic

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Alexander Paxinos; [2017]
  Keywords : Early Mesozoic; Selachii; morphological disparity; geometric morphometrics; early radiation; Tidig Mesozoisk; Selachimorpha; morfologisk disparitet; geometrisk morfometri; tidig strålning;

  Abstract : The ancestors of all modern day sharks and rays (Neoselachii) may have appeared during the Late Palaeozoic, but their major diversification happened sometime during the Early Mesozoic. Taxonomic evidence places the first neoselachian diversification in the Early Jurassic. READ MORE

 4. 4. Caries Prevalence and Caries Associated Measures in Children Living in a Rural Romanian Village

  University essay from Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Author : Babak Kaveh; Emilia Witkowska; [2014]
  Keywords : ;

  Abstract : A cross-sectional study was performed with the aim to investigate the caries prevalence and associated factors in 6 to 15 year old school children living in a village outside Cluj-Napoca, Romania. All children were offered to be included and examined for dental caries according to World Health Organisation (WHO) criteria. READ MORE

 5. 5. Endodontic complications in vital teeth restored with composite resins: a systematic review

  University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Author : Shwan Amjad; [2013]
  Keywords : Composite resins; dental materials; dental pulp necrosis etiology; endodontic inflammation; periapical periodontitis; permanent dentition;

  Abstract : Syftet med den här systematiska litteraturöversikten var att ta reda på om vitala tänder restaurerade med kompositmaterial har högre risk för att utveckla endodontiska komplikationer över tid såsom apikal parodontit eller smärta i jämförelse med tänder som restaurerats med andra dentala fyllningsmaterial som amalgam. Komposit används ofta som ett fyllningsmaterial och även om man studerat kompositers påverkan på t. READ MORE