Essays about: "dependency"

Showing result 1 - 5 of 670 essays containing the word dependency.

 1. 1. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Keywords : Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Abstract : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. READ MORE

 2. 2. Shear strain rate dependency of expanded polystyrene foam

  University essay from KTH/Hållfasthetslära (Inst.); KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Author : Jonathan Bergström; Christoffer Åhman; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. “If you take the woman from the family for only a week, everything will crumble down.” : An Ecofeminist Perspective on Social Entrepreneurship in Kenya

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Amanda Lundberg; Linnéa Lundeborg; [2019]
  Keywords : Ecofeminism; Social Entrepreneurship; Kenya; Case study; Ethnographic Study; ASAL land;

  Abstract : The Kenyan society is patriarchal, has an alarming rate of deforestation where rural farmers, especially women, are highly affected by climate change. There is little research on companies operating in dry areas with a mission to address poverty, ecology and women. READ MORE

 4. 4. Numerical Study on Hydrodynamic Characteristics of Flood Discharge Tunnel in Zipingpu Water Conservancy Project : Using RANS equations and the VOF model

  University essay from Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Author : Micaela Hamberg; Signe Dahlin; [2019]
  Keywords : VOF; RANS; Navier-Stokes; Spillway; Discharge tunnel; ANSYS; Fluent; CFD; Grid convergence index; Design of spillway; Cavitation; Gambit; k-epsilon; Ansys Gambit;

  Abstract : To avoid the large amount of damage that floods can cause, spillway tunnels are used to control water levels. To ensure the safety of water transportation through spillway tunnels, the behaviour of the water throughout the tunnel is important to know. READ MORE

 5. 5. Bilfritt boende – vägen framåt för en hållbar mobilitet? : en fallstudie av Cykelhuset Ohboy

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Filip Arnehed; [2019]
  Keywords : bilfritt boende; bilfri utveckling; parkering; parkeringsnormer; parkeringstal; bilpool; hållbar stadsutveckling;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om bilfritt boende som verktyg för hållbar mobilitet. Ett av de främsta verktyg som kommuner har för att styra mot en minskad andel bilresor är just parkering. READ MORE