Essays about: "depression"

Showing result 1 - 5 of 403 essays containing the word depression.

 1. 1. Is Emotional Diversity, and The Difference Between Actual and Ideal Affect a Predictor of Satisfaction with Life and Symptoms of Depression in Sweden and Denmark?

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Author : Per Arne Mikael Grundström; Yodana Thorsdal Santiago; [2022]
  Keywords : Actual affect; ideal affect; emotional diversity; positive affect; negative affect; satisfaction with life; symptoms of depression; Social Sciences;

  Abstract : According to traditional research in subjective well-being, the more pleasant emotions we experience, the more satisfied with life we are. But according to newer research, our physical and mental health, including satisfaction with life, also depends on the emotional diversity between the positive and negative emotions we experience, and the difference between the emotions we desire and those we actually experience. READ MORE

 2. 2. Depression tendency detection of Chinese texts in social media data based on Convolutional Neural Networks and Recurrent neural networks.

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Kaiwei Xu; Yuhang Fei; [2022]
  Keywords : Social media; Recurrent neural network; sentiment analysis; Convolutional Neural Network.;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Djurunderstödda insatser med katt på svenska äldreboenden : kattens påverkan och välfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hanna Ayata Karbin; [2022]
  Keywords : Djurunderstödda insatser; djurunderstödd terapi; äldreboende; katt; terapidjur; Covid-19;

  Abstract : Många av våra äldre i Sverige lider idag av ensamhet, oro och ångest. Efter att Covid-19-pandemin drabbade Sverige hårt infördes besöksförbud på alla landets äldreboenden, vilket gett ökad depression och ångest hos de äldre. För att förbättra måendet hos våra äldre kan djurunderstödda insatser användas. READ MORE

 4. 4. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Sandelius; [2022]
  Keywords : nötkreatur; kalv; luftvägsinfektion; lunginflammation; ultraljud;

  Abstract : Luftvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos kalvar. Sjukdomen drabbar kalvar i alla åldrar och kan på sikt leda till nedsatt tillväxt och bestående förändringar i lungorna. READ MORE

 5. 5. “Imprisoned in my own body”- Women's experiences of Hyperemesis Gravidarum during pregnancy : A qualitative study

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Author : Tooba Choudri; [2022]
  Keywords : Hyperemesis gravidarum HG ; nausea and vomiting in pregnancy NVP ; HG management; patient perspectives; qualitative; interviews.;

  Abstract : Introduction: Hyperemesis gravidarum (HG) in pregnancy can cause severe and persistent vomiting, nausea, dehydration, vitamin and mineral deficiencies. The symptoms can have varying degrees of impact on women's physical, emotional, social, and marital lives and affect their quality of life. READ MORE