Essays about: "dermatomykos"

Found 1 essay containing the word dermatomykos.

  1. 1. Dermatofytos hos marsvin

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Gabriela Ramer; [2015]
    Keywords : marsvin; dermatofytos; dermatomykos; ringorm; Arthroderma benhamiae; Trichophyton; guinea pig; dermatophytosis; dermatomycosis; ringworm; Trichophyton mentagrophytes;

    Abstract : Dermatofyter är fungi som finns i hela världen och orsakar dermatofytos (även kallad ringorm/tinea) hos både människor och djur. De angriper bland annat hår, hud och klor, då de använder sig av keratin som näringskälla. READ MORE