Essays about: "development plans"

Showing result 1 - 5 of 430 essays containing the words development plans.

 1. 1. Social infrastructure in new urban areas

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Maria Nilsson; [2019]
  Keywords : Social infrastructure; development; municipality; urban areas; Social infrastruktur; exploatering; kommun; stadsmiljö;

  Abstract : Social infrastructure is premises or housing for municipally financed and statutory service such as schools, preschools, retirement homes and LSS or other social apartments. They can be built either stand-alone or integrated, where the former is constructed as its own building on a reserved site for the specific purpose, while the latter is an incorporated in space in a building which otherwise is typically intended for ordinary residential housing. READ MORE

 2. 2. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Stina Sköld; Edward Svensson; [2019]
  Keywords : hållbar utveckling; bank; transparens; intressenter; hållbara investeringar; risker; miljö; Corporate branding; legitimitet; regelverk;

  Abstract : Klimatförändringarna påverkar oss alla och genom att citera Ban Ki-Moon: “Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista som kan bekämpa klimatförändringar” (Lunds Universitet, 2018) kan vi sammanfatta det som att drastiska förändringar behöver ske för vårt sätt att leva. I annat fall kommer miljön skadas ännu mer vilket kommer få konsekvenser. READ MORE

 3. 3. Häxans trädgård : en gestaltning utifrån medicinalväxter i Uppsala Botaniska trädgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Stöckel; [2019]
  Keywords : folkmedicin; etnobotanik; medicinalväxter; trädgårdshistoria; botare; botanisk trädgård; tematrädgård;

  Abstract : Syftet med det här arbetet var att utifrån litteratur kring trädgårdshistoria, häxor och medicinalväxter, utveckla ett gestaltningsförslag på en tematrädgård i Uppsala Botaniska trädgård. Målet var att trycka på växternas värde i gestaltningar och uppmana både studerande landskapsarkitekter och de redan etablerade inom yrket, att lägga större fokus på växtgestaltningen. READ MORE

 4. 4. The green wedges of Stockholm - past, present and future : Development over time, changes in distribution and inclusion in urban planning

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Author : Frida Orveland; [2019]
  Keywords : green wedges; urban planning; sustainable development; nature protection; resilient cities; gröna kilar; hållbara städer;

  Abstract : With an increasing urban population, urban areas around the world face great challenges in sustaining its inhabitants without losing its natural values. Fragmentation of the urban green areas is inevitable, causing the biodiversity to decline and the ecosystem services to weaken. READ MORE

 5. 5. Sollefteå ungrowing : a shrinking perspective on public space from within a growth dependent system

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hannah Wright; [2019]
  Keywords : shrinking city; public space; growth; alternative planning; Sollefteå;

  Abstract : This thesis explores public space in shrinking communities and how the development of these spaces is affected by common growth ideals that exist within urban planning. Through literature studies it is found that growth-led planning, driven by the possibility to increase economic value of the urban space, has embedded a dependence on private investors in the development of urban environments. READ MORE