Essays about: "dhabiha"

Found 1 essay containing the word dhabiha.

  1. 1. Rituell slakt - med och utan bedövning

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Ida Brandt; [2014]
    Keywords : djurvälfärd; slakt; rituell; religiös; bedövning; shechtica; dhabiha; kosher; halal; animal welfare; slaughter; ritual; religious; stunning;

    Abstract : Bedövning eller inte vid rituell slakt är en ständigt aktuell fråga, vars lagstiftning och regler skiljer sig mellan olika länder och religiösa grupper. Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt från djurets lidande utreda vilken rituell slaktmetod som ger högst djurvälfärd; slakt utan bedövning eller slakt med bultbedövning, elektrisk head-only-bedövning eller post-cut stunning. READ MORE