Essays about: "dialogplanering"

Found 2 essays containing the word dialogplanering.

 1. 1. H+ Gåsebäck : en fallstudie om medskapande som ett verktyg för socialt hållbar stadsförnyelse i Helsingborg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sarah Svensson; [2019]
  Keywords : medborgardeltagande; medskapande; platsidentitet; dialogplanering; placekeeping; governance;

  Abstract : Traditionellt sett har stadsplanering dominerats av den så kallade rationella planeringsmodellen, kännetecknad av en top-downstyrd byråkratisk beslutsfattandeprocess. Betydelsen av medborgares och icke-statliga aktörers roll och inflytande över planeringsprocessen har dock växt under senare årtionden, särskilt med tanke på de demokratiska och sociala aspekterna av hållbar stadsutveckling. READ MORE

 2. 2. Dialogplanering : en fallstudie om delaktighet med fokus på ekosystemtjänster i Vaggeryds kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Bergqvist; [2018]
  Keywords : delaktighet; dialog; collaborative planning; dialogplanering; ömsesidiga lärandeprocesser; ekosystemtjänster; grön infrastruktur; grönstrukturplanering;

  Abstract : Integrering av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen har blivit ett prioriterat målområde i svensk politik, ett ansvar som huvudsakligen ligger hos kommunerna. Framtagande av strategiska planeringsdokument, som en grönstrukturplan, kan vara ett sätt att integrera ekosystemtjänstperspektivet. READ MORE