Essays about: "diarrhea"

Showing result 1 - 5 of 97 essays containing the word diarrhea.

 1. 1. The importance of livestock for food security and nutrition in Sub-Saharan Africa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Bruhn; [2019]
  Keywords : undernourishment; stunting; livestock ownership; animal source foods; diarrhea;

  Abstract : In Sub- Saharan Africa 222 million people suffer from undernourishment, making it the region with the highest prevalence of undernourishment in the world. The prevalence of household livestock ownership is high in the region, making livestock’s influence on undernourishment and food security an interesting aspect to further examine. READ MORE

 2. 2. Probiotikans effekt på avvänjningsdiarré hos smågrisar : kan utfodring med probiotika öka tillväxten

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Johanna Lilja; [2019]
  Keywords : digesionskanal; mikroorganismer; mikrobiota; zink; tillväxt; hälsoeffekter;

  Abstract : Vid avvänjning utsätts smågrisar för flera stressfyllda moment som ofta resulterar i avvänjningsdiarré. Avvänjningen kan medföra negativa effekter på mukosan och mikrobiotan i digestionskanalen och därmed främja patogener som i sin tur ökar risken för avvänjningsdiarré. READ MORE

 3. 3. Förebyggande åtgärder för bekämpning av blodmask

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hanna Wilderoth; [2019]
  Keywords : Häst; Blodmask; Mockning; Harvning; cyathostominae;

  Abstract : Lilla blodmasken, Cyathostominae, är hästens vanligaste endoparasit. Näst intill alla hästar exponeras någon gång under sin livstid och påverkas i varierande grad. Vid kraftig infektion kan hästen få symptom i form av avmagring, diarré och kolik, vilket kan ha dödlig utgång. READ MORE

 4. 4. Irritable Bowel Syndrome - A descriptive studyof symptom variation

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Mujanovic Marcus; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Introduction: Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder with abroad spectrum of symptoms. The current view on IBS is that there may be similar butdifferent pathologies for different patients with IBS even though they currently are includedin the same diagnostic entity. READ MORE

 5. 5. Kan bakteriofager användas för att reducera nivån av Campylobacter hos slaktkyckling?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Ellen Thor; [2019]
  Keywords : Bakteriofager; Campylobacter; slaktkyckling;

  Abstract : Campylobacter spp. är den vanligaste livsmedelsburna bakterien att orsaka sjukdom hos människa i Sverige och i EU. Bakterien orsakar problem som diarré, magont, kräkningar, illamående, feber och huvudvärk men kan också leda till allvarligare komplikationer som reaktiv artrit. READ MORE