Essays about: "diarrhea"

Showing result 1 - 5 of 92 essays containing the word diarrhea.

 1. 1. Irritable Bowel Syndrome - A descriptive studyof symptom variation

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Mujanovic Marcus; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Introduction: Irritable Bowel Syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder with abroad spectrum of symptoms. The current view on IBS is that there may be similar butdifferent pathologies for different patients with IBS even though they currently are includedin the same diagnostic entity. READ MORE

 2. 2. Starch based formulation for colon delivery of probiotics

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Elsa Roxling; [2019]
  Keywords : läkemedelsteknologi; pharmaceutical technology; Technology and Engineering;

  Abstract : The interest in probiotics has grown in the last few years. In addition to being effective in treating and preventing acute diarrhea, there are indications that it might be possible to use probiotics to prevent other diseases such as colon cancer. READ MORE

 3. 3. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Thea Kristensson; [2018]
  Keywords : avvänjning; mag-tarm hälsa; medicinsk zink i hög dos; avvänjningsdiarré; tillväxt; dödlighet; foderomvandlingsförmåga;

  Abstract : Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. READ MORE

 4. 4. Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Michaela Österman; [2018]
  Keywords : råmjölk; kalvar; diarré; kvalitet; volym;

  Abstract : Diarré är en vanligt förekommande sjukdom hos kalvar och i Sverige är infektion med rotavirus och kryptosporidium de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar. Många faktorer påverkar kalvarnas immunförsvar och kan leda till diarré om de inte sköts korrekt. READ MORE

 5. 5. Probiotics : how does it affect our health?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Julia Abrahamsson; [2018]
  Keywords : probiotics; microbiota; intestinal microbiota; probiotic mechanism of action; irritable bowel syndrome; IBS; microbial ecology; gut microbiota;

  Abstract : The human body consists of about 10 times as many bacteria as our own body cells. Only the gastrointestinal tract can hold up to 400 different bacterial species, where the majority of the bacteria are concentrated to the large intestines. READ MORE