Essays about: "diarrhea"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the word diarrhea.

 1. 1. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Thea Kristensson; [2018]
  Keywords : avvänjning; mag-tarm hälsa; medicinsk zink i hög dos; avvänjningsdiarré; tillväxt; dödlighet; foderomvandlingsförmåga;

  Abstract : Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. READ MORE

 2. 2. Råmjölksutfodringens inverkan på den unga kalvens hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Michaela Österman; [2018]
  Keywords : råmjölk; kalvar; diarré; kvalitet; volym;

  Abstract : Diarré är en vanligt förekommande sjukdom hos kalvar och i Sverige är infektion med rotavirus och kryptosporidium de vanligaste orsakerna till diarrésjukdomar. Många faktorer påverkar kalvarnas immunförsvar och kan leda till diarré om de inte sköts korrekt. READ MORE

 3. 3. Probiotics : how does it affect our health?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Julia Abrahamsson; [2018]
  Keywords : probiotics; microbiota; intestinal microbiota; probiotic mechanism of action; irritable bowel syndrome; IBS; microbial ecology; gut microbiota;

  Abstract : The human body consists of about 10 times as many bacteria as our own body cells. Only the gastrointestinal tract can hold up to 400 different bacterial species, where the majority of the bacteria are concentrated to the large intestines. READ MORE

 4. 4. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Lundgren; [2018]
  Keywords : tik; valpning; dräktighet; diarré; kräkning;

  Abstract : Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. READ MORE

 5. 5. Diarré hos spädkalvar : hur man förebygger och behandlar spädkalvsdiarré

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emme-Li Dahl Sturedahl; [2018]
  Keywords : kalvdiarré; kalvhälsa; behandling kalvdiarré; vätskeersättning; råmjölk;

  Abstract : Spädkalvsdiarré är en vanlig dödsorsak hos kalvar världen över. Behandlingsmetoderna är många och målet med detta arbete är att kunna förstå sjukdomen och därmed på bästa sätt kunna behandla och förebygga diarréproblem ute i besättningarna. READ MORE