Essays about: "digestive system"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the words digestive system.

 1. 1. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Keywords : våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Abstract : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. READ MORE

 2. 2. Towards an Effective Patient Flow in Stockholm Gastro Center : A Simulation Study

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Elena Isabel Hermana Gordo; Esther Vera Moreno; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Due to the globalization in society, modern habits are having a huge impact on the increment of possible issues that the digestive system may have. Sweden, like many other countries, is dealing with a large demand for endoscopies from people who require an exhaustive control of their issues or who want to prevent a possible intestinal problem. READ MORE

 3. 3. Ättid och ätbeteende hos häst vid portionsutfodring av vallfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Lundqvist; [2020]
  Keywords : grovfoder; halm; häst; hönät; ätbeteende; äthastighet; ättid;

  Abstract : Hästens digestionssystem är utformat för att inta små mängder föda under en större del av dygnet. I dagens hästhållningssystem utfodras hästar ofta på ett sätt som ger dem begränsade möjligheter att utföra sitt naturliga födosöksbeteende. En utfodringsstrategi där hästen kan äta under lång tid är fri tillgång på vallfoder. READ MORE

 4. 4. Hospital Admission and Emergency Department Visit After Bariatric Surgery, a 2- Year Follow Up

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Viktor Sharan; [2020]
  Keywords : Bariatric surgery; Hospitalization; Emergency department; Postoperative; Risk factors;

  Abstract : Introduction Previous study investigating Emergency Department (ED) visits rate and admission rates in bariatric patients’ post-surgery shows a 2-year admission rate of 26%. Aim The primary aim of this study was to assess the number of ED visits and admissions as well as examine if there is a correlation with comorbidities, education level, quality of life, and image method used. READ MORE

 5. 5. Individuella skillnader i grovfoderintag hos mjölkkor : sambandet mellan grovfoderintag och djuregenskaper

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Filippa Larsson; [2019]
  Keywords : mjölkkor; foderintag; grovfoderintag; konsumtionsförmåga; djurfaktorer; grovfoder; ensilage;

  Abstract : Dagens mjölkkor utfodras med stora mängder kraftfoder för att åstadkomma en hög mjölkavkastning. Kornas matsmältningsapparat är uppbyggt för att kunna inta stora mängder grovfoder och i Sverige har vi goda förutsättningar för att producera vallfo-der av hög kvalité. READ MORE