Essays about: "digital teaching material"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words digital teaching material.

 1. 1. SCHOOL MATERIAL RESOURCES AND STUDENT READING ACHIEVEMENT IN THE UNITED ARAB EMIRATES

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Author : Linda Gogliotti; [2020-09-10]
  Keywords : PISA 2018; United Arab Emirates educational system; reading achievement; school material resources; Ecological Systems Theory;

  Abstract : Aim:This study aimed to 1) identify differences in overall student reading achievement in the UAE based on student gender, 2) determine if there is school material resource inequity in the UAE based on school location or school type, and 3) measure the effects of school material resources on student reading achievement in the UAE while controlling for other variables.Theory:The theoretical framework used for this study is Bronfenbrenner’s Ecological Systems Theory including the Process-Person-Context-Time model. READ MORE

 2. 2. TEACHERS’ AND STUDENTS’ PERCEIVED POSSIBILITIES AND CHALLENGES AS STRUCTURING RESOURCES IN THE DIGITAL CLASSROOM

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Author : Sofia Hedén; [2020-03-24]
  Keywords : Educational IT; Digital tools; Structuring resources; Possibilities; Challenges; Secondary school;

  Abstract : Purpose: The overall purpose of this study is to explore possibilities and challenges in the digital classroom of a secondary school. More specifically the focus is on teachers’ and students’ perceived possibilities and challenges in classroom activities that are mediated by digital tools and what becomes significant structuring recourses in this interaction. READ MORE

 3. 3. To Use or Not to Use Coursebooks? : A Study of Teachers' Opinions on Coursebooks and What Constitutes a Good One in the English Classroom

  University essay from Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Author : Daniel Sandström; [2020]
  Keywords : lower secondary school language teaching; pedagogical material; coursebooks; second language learning; differentiation; språkundervisning i grundskolan; pedagogiskt material; läromedel; andraspråksinlärning; differentiering;

  Abstract : The aim of this study is to investigate teachers’ opinions and experiences using analogue coursebooks in lower secondary school English teaching. The study was conducted using written interviews, interviewing 7 currently active teachers teaching English in the Swedish school system, with the participants’ answers being the material. READ MORE

 4. 4. Methods and Strategies for Engaging Disengaged Students in the Digital Language Classroom: An explorative and dialectical study based on educational and socio–psychological theory and teacher’s lived experience

  University essay from Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Author : Jakob Wingren; [2020]
  Keywords : Disengaged students; disengagement; engagement; language classrooms; digital classrooms; relational teaching; coherence; flow; pedagogical content knowledge.; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Abstract : Disengagement is a phenomenon that exists to some degree in all levels of education. Socio-psychological in nature, it manifests in a wide array of behaviours, from inactivity to disruptive behaviour. READ MORE

 5. 5. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Michaela Axbäck; [2020]
  Keywords : kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Abstract : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. READ MORE