Essays about: "digitala objekt"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words digitala objekt.

 1. 1. Utilization of a Digital Twin for an Assembly Line : Exploring the Various Applications of a Digital Twin and the Data and Tools Needed

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Michelle Bill; Rafa Shah; [2022]
  Keywords : Digital twin; Battery; Industry 4.0; Assembly line; Manufacturing; Sustainability; Digital tvilling; Batteri; Industri 4.0; Produktionslina; Tillverkning; Hållbarhet;

  Abstract : A surge in the battery industry and market was observed a few years back. Currently, the leaders in producing batteries are Asian countries. Nevertheless, countries are attempting to penetrate the battery market and become stable manufacturing competitors of batteries, one of which is Sweden. READ MORE

 2. 2. Simulating UAV Flight in Augmented Reality

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : William Rosenberg; Fatima Sjögren Alpha; [2022]
  Keywords : Unmanned Aerial Vehicles; Remotely-piloted aircraft; Simulator; Augmented Reality; User-centered Design; Usability; Technology and Engineering;

  Abstract : This thesis describes the design and development of a UAV simulator application prototype, which uses augmented reality technology and runs on a tablet device. The purpose of the application is to act as a complementary educational tool for unmanned aerial vehicle (UAV) pilots in training. READ MORE

 3. 3. Use of Digital Detailed Development Plans and GIS in New Development Projects

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Joacim Gärds; [2021]
  Keywords : digital detailed development plan; digitalisation; physical planning; gis; automatization;

  Abstract : Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är något som myndigheter i Sverige arbetar mycket med. Den långsiktiga målbilden är att skapa ett öppet, obrutet digitalt informationsutbyte genom hela samhällsbyggnadsprocessen för att göra den mer effektiv. READ MORE

 4. 4. Augmented carousel : an exploration of human powered interaction in outdoor play design

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Zihan Persson; [2021]
  Keywords : Interactive play; outdoor play; human power interaction; craft;

  Abstract : Harvesting children’s kinetic energy to power the electronics can bring interactive play to novel places and create unique context for play. This project presents design, crafting and testing of a child-powered interactive carousel designed for everyday outdoor play. READ MORE

 5. 5. Battling misinformation with a graphic interface : exploring navigation through video to support digital vigilantists

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Author : Anton Dahlström; Victor Sandino; [2021]
  Keywords : Digital vigilantism; Design; Social media; Video interaction; Digital vigilantism; Design; Sociala media; Videointeraktion;

  Abstract : Digital vigilantism är ett fenomen som växer och blir mer och mer populärt (Chia, 2018; Yardley, Lynes, Wilson, & Kelly, 2016). Digitala vigilantister har under ett flertal tillfällen misslyckats i att korrekt identifiera både förövare och offer i händelser som omger socialt oönskade handlingar (Trottier, 2016; Yardley et al. READ MORE