Essays about: "direktinfallande dagsljus"

Found 1 essay containing the words direktinfallande dagsljus.

  1. 1. Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Rut Lindeberg; [2019]
    Keywords : direktinfallande dagsljus; fiberoptik; mörk urbanmiljö; skuggväxt;

    Abstract : Mörka underbyggda platser är vanligt förekommande i våra städer. De är nödvändiga för att vi enkelt ska kunna ta oss mellan stadens olika delar, men de tillför sällan något annat än funktion. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fiberoptik kan leda dagsljus och möjliggöra grönska i en mörk gång- och cykeltunnel. READ MORE