Essays about: "disadvantages of study hard"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the words disadvantages of study hard.

 1. 1. Submesoscale variations in sea surface temperature and salinity - a comparison between satellite data and in situ measurements from a mobile platform

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Kerstin Bergentz; [2020]
  Keywords : Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Sea surface temperature and salinity are important variables for understanding many ocean and climate processes. They can be measured both by in situ sensors and satellite remote sensing, each method with its own advantages and disadvantages. READ MORE

 2. 2. Ättid och ätbeteende hos häst vid portionsutfodring av vallfoder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hanna Lundqvist; [2020]
  Keywords : grovfoder; halm; häst; hönät; ätbeteende; äthastighet; ättid;

  Abstract : Hästens digestionssystem är utformat för att inta små mängder föda under en större del av dygnet. I dagens hästhållningssystem utfodras hästar ofta på ett sätt som ger dem begränsade möjligheter att utföra sitt naturliga födosöksbeteende. En utfodringsstrategi där hästen kan äta under lång tid är fri tillgång på vallfoder. READ MORE

 3. 3. Evaluation of occupant kinematics in crash using the PIPER model : in frontal and oblique crash simulations

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Maria Daouacher; [2019]
  Keywords : PIPER; Human Body Model; Child occupants; Anthropometrics;

  Abstract :   A child dies in road traffic crashes every fourth minute. Totally were 186 300 children under the age of 18 killed in vehicle accidents in 2012, even more were severely injured [1]. READ MORE

 4. 4. Är det lönsamt att röja mer än en gång?

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Hanna Olsson; [2019]
  Keywords : avkastning; fördelar; nackdelar;

  Abstract : Röjning, den skötselåtgärd i trakthyggesbruket som definieras som ”beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirket tas till vara” är en åtgärd som har många fördelar för enskilda bestånd, men också nackdelar. En av nackdelarna med röjning är att det i nutid enbart är en kostnad, och att det kan vara svårt att bevisa lönsamheten i åtgärden. READ MORE

 5. 5. Constructing and developing an integrated smart spatial database for Malmö Municipality : case study : Västra innerstaden in Malmö

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Sayed Hassan Alavi; [2018]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem analysis; GIS section of street and park department of Malmö Municipality; consistency; integration; iTRIMAN; traffic database; smart database; geomatics; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : GIS Section of Street and Park department of Malmö Municipality continuously receives new spatial data from different contractors that need to be saved to the GIS section traffic database. Due to spatial relationships and daily updates of traffic database, it is evident that the traffic database requires more consistency and integration in an automatic way. READ MORE