Essays about: "disadvantages of telephone"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words disadvantages of telephone.

 1. 1. Acoustic solution for phone calls in offices

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Author : Marina Pérez Llopis; Daniel Blanco Saura; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Nowadays, sound is one ofthe main disadvantages in offices in order to achieve a suitable environment for work. One of the actions that generates more discomfort are telephone calls. Therefore, solutions such as a phone booths are ideal in order to generate these calls privately and without disturbing the users around. READ MORE

 2. 2. Inventering av uppfödningssystem som tillåter ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jonsson; [2019]
  Keywords : Kalv; uppfödningssystem; ko-kalvkontakt;

  Abstract : Historiskt sett har kalven varit av liten ekonomisk betydelse inom mjölkproduktionen i Sverige och har tillåtits att dia endast en kortare tid efter födseln, för att därefter skiljas från kon. En viktig bidragande anledning till detta är troligtvis att kalvar som fått gå några dygn tillsammans med kon uppvisar fler stressrelaterade beteenden vid separationen än kalvar som separeras från kon direkt efter födseln. READ MORE

 3. 3. Drivkrafter och barriärer för FSC-certifiering inom försörjningskedjan till miljöcertifierade byggnader

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Anna Thorning; [2014]
  Keywords : spårbarhetscertifiering; konkurrensfördelar; försörjningskedjan; innovationsspridning;

  Abstract : Miljöcertifieringar av byggnader blir allt vanligare i Sverige. En av dessa är certifieringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) som administreras av Sweden Green Building Council. READ MORE

 4. 4. Customer Retention Strategies of Compressed Natural Gas (CNG) in a Developing Country (Pakistan)

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Muhammad Naveed-ur-Rehman; [2013]
  Keywords : Customer Satisfaction; Customer Loyalty; Customer Retention;

  Abstract : Background: Statistics say that Pakistan is the third largest user of compressed natural gas, its increased demand has encouraged investment in this sector. Number of stations has doubled in less than four years, this has increased the ratio of competition and low amounts of profit. READ MORE

 5. 5. Development of dry ports in Småland, Sweden : Comparing the cases of Nässjö and Vaggeryd

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Author : Frans Willem Gerard Haak; Dainora Tamosaityte; [2012]
  Keywords : dry port; inland terminal; intermodal transportation; logistics; development;

  Abstract : Problem: Due to several changes in the market, economy, industry and the environment there was an increasing trend in emerging dry ports/inland terminals throughout Sweden. A dry port is still a young term in the transportation field gaining more popularity and attention. READ MORE