Essays about: "diversitet"

Showing result 1 - 5 of 87 essays containing the word diversitet.

 1. 1. Buskar : användning i offentliga planteringar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Fridberg; [2020]
  Keywords : buskar; artdiversitet; diversitet; artrikedom; gestaltning; offentliga miljöer; succession; beskärning; skötsel; värden; säsongsvariationer; växtkomposition; upplevelsevärden; succession; dynamik; konkurrensstrategi; shrubs; species diversity; biodiversity; design proposal; public environment; succession; pruning; management; values; season variations; plant composition; composition principles; experience value;

  Abstract : Idag används buskar framförallt i monotona samplanteringar där de betraktas som byggda element, synonyma med betong. Succession, dynamik och konkurrensstrategier har haft ingen eller mycket liten del i planeringen av gröna miljöer. READ MORE

 2. 2. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hermander; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; tillfällig landskapsarkitektur; medborgardeltagande; temporary urbanism; citizen participation;

  Abstract : Landskapsarkitektens roll som gestaltare av offentliga rum för med sig frågor som: vems är staden? Och: för vem byggs staden? Den senaste tiden har flertalet projekt inom temporär gestaltning uppkommit som involverat användare och medborgare på olika sätt. I denna uppsats undersöks den temporära landskapsarkitekturens potential att konkret kunna testa utformningsidéer och hur den fungerar i kombination med medborgardeltagande. READ MORE

 3. 3. Gallringens effekter på botten- och fältskikt i grandominerad produktionsskog : en studie av hur störning kan påverka β-diversitet i Norrland och Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : William Jaktén Langert; Andreas Widell; [2020]
  Keywords : biodiversitet; bottenskikt; fältskikt; störning; gallring; boreal skog;

  Abstract : Den boreala skogens beståndsstruktur har historiskt primärt präglats av brand, vilket skapat en flerskiktad beståndsstruktur. Störning är därför en avgörande faktor för artmångfald i dessa ekosystem. READ MORE

 4. 4. Nocturnal moths use of novel habitats : a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Oskar Lövbom; [2020]
  Keywords : pollinators; Lepidoptera; moth; transmission line; assemblage structure; Noctuoidea; Geometridae;

  Abstract : Biodiversity and pollinators are declining all over the world, and a factor thought to cause this decline is destruction of natural habitats. One new way that has been discussed in an effort to try to mitigate the effects of declining habitats is to understand and use novel habitats, which are habitats created when, for example, building roads, railways, and power lines. READ MORE

 5. 5. Svenska gårdsmejerier : en inblick i mejeriproduktion och användandet av starterkulturer

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Emma Olofsson Laasonen; Emmy Nyberg; [2020]
  Keywords : mejeriproduktion; osttillverkning; gårdsmejerier; starterkulturer; komjölk; getmjölk; fårmjölk;

  Abstract : Mjölk och mejeriprodukter har alltid varit en viktig näringskälla världen över, och har en inverkan på både länders ekonomi såväl som hälsa. Produktionen av hantverksmässigt tillverkade ostar uppvisar en enorm variation och diversitet som har gett stora möjligheter för utveckling. READ MORE