Essays about: "diversity"

Showing result 1 - 5 of 1901 essays containing the word diversity.

 1. 1. Vilka kriterier är viktiga för växtval i norra Sverige? : och hur stor är artdiversiteten?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jennie Sjölund Söderlind; [2022]
  Keywords : Artdiversitet; vedartade växter; zon 5; zon 6;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kriterier som är viktiga för vegetation på skolgårdar i norra Sverige och ta reda på hur stor artdiversiteten är. På skolgårdar råder ofta ett tuffare klimat som slitage och markkompaktering samtidigt som man måste undvika allergena arter samt arter med tornar och taggar. READ MORE

 2. 2. To be one step ahead: A survey of Swedish municipal food preparedness

  University essay from Uppsala universitet/Naturresurser och hållbar utveckling

  Author : Robin Andersson; [2022]
  Keywords : Civil defence; food preparedness; governance; resilience; responsibility; sustainable development; Civilt försvar; livsmedelsberedskap; styrning; resiliens; ansvar; hållbar utveckling;

  Abstract : Officials of varying backgrounds from a sample of nine municipalities in Sweden were interviewed in a semi-structured format regarding the state of their work on food preparedness, challenges and opportunities for working on said topic, as well as the relation between municipalities and national actors related to civil defence. A vast majority of Swedish municipalities were contacted, and the final interviewees were hand-picked from a group of candidates that accepted a request for an interview. READ MORE

 3. 3. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Carolin Lundgren; Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : kastanjemal; hästkastanjsköldlus; kastanjebladbränna; kastanjeblödarsjuka; Phytophthora; diversitet; växtskydd; urban miljö; stadsträd;

  Abstract : Hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, har genom åren varit ett mycket välanvänt stadsträd med höga kulturhistoriska och sociala värden. På senare tid har arten sjunkit i popularitet då den drabbats av flertalet skadegörare och sjukdomar. READ MORE

 4. 4. Japanese Translation of Technical Terms in Debian

  University essay from Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Author : Andreas Gustafsson; [2022]
  Keywords : Catford’s probabilistic notion of textual equivalence; technical term translation; Debian; quantitative translation; Japanese translation; information technology translation;

  Abstract : The notion that consistency is important when translating technical terms is nothing new in itself. Despite this, it is not uncommon to see the very same technical terms being translated into a multitude of words, even when various efforts to unify the process have been proposed. READ MORE

 5. 5. Musical interaction in online music education

  University essay from Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Author : Tobias Fejne Allvin; [2022]
  Keywords : Actor-network theory; Covid-19 pandemic; Mediation; Musical interaction; Networks; Online music education; Reification; Social constructionism; Technology; Educational Science; Music Education; Aktör-nätverksteori; Covid-19 pandemin; Mediering; Musikaliskt samspel; Nätverk; Online undervisning; Reifikation; Socialkonstruktionism; Teknologi; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Performing Arts; Social Sciences;

  Abstract : The present study seeks to examine musical interaction in online education. Although the study focuses on how teachers have adapted their teaching methods to the new circumstances dictated by the still-ongoing covid-19 pandemic, the ambition has also been to investigate how a beneficial music education online could be conducted in order to promote a global teaching environment with sustainable travelling habits. READ MORE