Essays about: "djuretik"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word djuretik.

 1. 1. Kognitiv dissonans– vad ligger till grund för att behandla djur olika?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Lyngemark; [2018]
  Keywords : djuretik; etik; kognitiv dissonans; kött; vegan; vegetarian;

  Abstract : Cognitive dissonance is a psychological concept which describes a feeling of discomfort thatcan occur when your actions differ from your feeling of what is right to do. This essay aimsto immerse in this subject due to my interest in how this phenomenon arises. READ MORE

 2. 2. The Replaceability Argument : An evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Author : Hampus Gunnarsson; [2018]
  Keywords : Ethics; Utilitarianism; Animal ethics; Consequentialism; Causal impotence; Vegetarianism; Etik; Utilitarism; Djuretik; Konsekventialism; Kausal impotens; Vegetarianism;

  Abstract : The thesis is an evaluation of a utilitarian argument for the permissibility of purchasing meat. The argument, which I call the replaceability argument, rests on four premises: 1. Meat purchases cause animals to be brought into existence. 2. READ MORE

 3. 3. En retrospektiv och prospektiv utvärdering av etik och djurvälfärd i Sveriges djurskyddslagstiftning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Stina Larsson; [2017]
  Keywords : djurvälfärd; etik; djurarter; djurskydd; lagstiftning;

  Abstract : For thousands of years, humans have reflected on and debated the exploitation of animals in captivity and the environment provided for them. Animal ethics has been a documented subject since the antiquity and is in present time an important philosophical topic in both scientific and public interest. READ MORE

 4. 4. Den moderna mjölkproduktionens etiska problem : en kvalitativ studie baserad på djupintervjuer med 8 nyckelpersoner

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Hanna Simonsson; [2016]
  Keywords : modern mjölkproduktion; djuretik; modern milk production; animal ethics;

  Abstract : Jordbruket och mjölkproduktionen har det senaste århundradet genomgått en omvälvande förändring, och utvecklats snabbt i takt med övriga samhället. Marknaden har förändrats liksom förutsättningar för produktionen. Antalet mjölkbönder har minskat kraftigt, samtidigt som antalet kor hos varje bonde mer än tiofaldigats. READ MORE

 5. 5. Djurens enda hopp? : om inställningen bland distriktsveterinärer till anmälningsplikt vid misstanke om brott mot djurskyddslagen

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elin Lundström; [2015]
  Keywords : djurskyddslagstiftning; anmälningsplikt; djuretik; animal welfare; legislation; notifications obligation; animal ethics;

  Abstract : Sedan 2002 har alla veterinärer i Sverige anmälningsplikt vid misstanke om brott mot djurskyddslagen. Syftet med detta arbete var att undersöka vilken inställning veterinärer anställda av Jordbruksverket inom Distriktsveterinärerna hade till anmälningsplikten, och mer specifikt vilka faktorer som påverkar denna inställning. READ MORE