Essays about: "djurskyddsinspektör"

Found 5 essays containing the word djurskyddsinspektör.

 1. 1. Djurskyddsinspektörernas checklistor : utvärdering av skalor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Ida Bertilsson; [2017]
  Keywords : djurskyddsinspektör; checklista; skalor; hullbedömning; renlighet; fothälsa; social kontakt;

  Abstract : Hållning av lantbruksdjur är vanligt förekommande runt om i världen och på grund av detta har olika lagar, förordningar och föreskrifter stiftas för att säkerställa en acceptabel nivå av vård och behandling av djur. I Sverige kontrollerar djurskyddsinspektörer att dessa lagar, förordningar och föreskrifter följs och under dessa kontroller följer djurskyddsinspektörerna checklistor ifrån Jordbruksverket. READ MORE

 2. 2. Djurskyddskontroller ur lantbrukarnas perspektiv - från kommun till länsstyrelse

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linda Stenberg; [2013]
  Keywords : djurskyddskontroll; djurskyddsinspektör; kommun; länsstyrelse; lantbrukare;

  Abstract : On the first January 2009 the official animal welfare control were transferred from the municipalities to the County Administrative board. With this transition, some changes occurred for those who work as animal welfare inspectors. READ MORE

 3. 3. Djurskyddskontroll av reptiler och sällskapsfåglar. Kan djurskyddsinspektören göra en bra bedömning?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sanna Jansson; [2013]
  Keywords : djurskydd; djurskyddsinspektör; reptiler; fåglar;

  Abstract : Reptiles and birds are animals that many people don’t have much experience of, so it can be difficult to do a proper animal protection assessment of these animals. It’s hard to determine if these animals is skinny, fat or in good shape, to do that it demands handling of the animal and not many inspectors that works with animal protection have experience of handling reptiles and birds. READ MORE

 4. 4. Vad är lantbrukarens syn på länsstyrelsens djurskyddskontroll?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Josefine Johansson; [2012]
  Keywords : djurskyddskontroll; djurskyddsinspektör; länsstyrelsen; djurhållare;

  Abstract : Indications on poor understanding for the animal producers situation from the inspectors of animal welfare control have been seen in papers from farmers interest organizations. The aim of this study was to investigate what farmers view is on the animal welfare inspections done by regional Swedish authorities as well as the animal welfare inspectors work. READ MORE

 5. 5. Kommunikation mellan djurskyddsinspektörer och djurägare

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Malin Hartvigsson; [2009]
  Keywords : djurskydd; djurskyddsinspektör; djurägare; kommunikation; djurskyddskontroll;

  Abstract : This paper discusses animal welfare, and Sweden, as an EU member state, has a responsibility toensure that official animal welfare inspections are carried out in accordance with communityregulations. The first of January 2009, the welfare moved from the municipalities in to the 21county administrative boards. READ MORE