Essays about: "djurskyddskontroll"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word djurskyddskontroll.

 1. 1. Djurskyddshandläggares arbetssituation med avseende på trivsel, resurser och stress

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emily Morgan; [2016]
  Keywords : djurskydd; stress; ekonomi; djurskyddshandläggare;

  Abstract : Sedan länsstyrelserna tog över ansvaret för de operativa djurskyddskontrollerna 2009 har flera förändringar skett. Antalet anmälningar och ingripanden från länsstyrelsen i form av djurförbud och förelägganden har ökat medan antalet personer som arbetar med djurskyddet har minskat och kontrollerna halverats. READ MORE

 2. 2. Djurskyddskontroll av brakycefalt syndrom hos hund i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Caroline Jönsson Östregård; [2015]
  Keywords : brakycefali; brakycefalt syndrom; djurskyddskontroll; hundras; hundavel;

  Abstract : Syftet med detta arbete var att definiera och beskriva begreppet brakycefalt syndrom hos hund, en sjukdom som orsakas av hundens trubbnosiga utseende. Även att arbeta fram förslag på hur länsstyrelsen skulle kunna utföra djurskyddskontroll av hundar med denna sjukdom. READ MORE

 3. 3. Bedömning av bedövningskvalitet i samband med slakt av laxfiskar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emma Johansson; [2015]
  Keywords : bedövningskvalitet; bedövning; avlivning; slakt; laxfiskar; lax; välfärd;

  Abstract : Fiskkonsumtionen ökar världen över och i Sverige har årsproduktionen av matfisk ökat med 26 % mellan 2010 och 2013. Majoriteten av den svenskodlade matfisken består av olika sorters laxfiskar (Salmonidae). READ MORE

 4. 4. Verifiering av djurskyddskontroll - en fallstudie från Gotlands län

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nathalie Joel; [2015]
  Keywords : djurskydd; djurskyddskontroll; djurskyddshandläggare; länsstyrelsen;

  Abstract : I dagens animalieproduktion är djurvälfärden viktig. Medvetandet om sällskapsdjurens välbefinnande har också ökat. Allmänheten och konsumenter får allt större insikt om vikten av djurens välbefinnande och välfärd. READ MORE

 5. 5. Djurskyddsanmälningar i Västra Götalands län – en undersökning av faktorer som bidrar till att en anmälan klassificeras som obefogad

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Stephanie Kindbom; [2015]
  Keywords : djurskyddsanmälan; länsstyrelsen; djurskyddskontroll;

  Abstract : Since 2009, the county administrative boards of Sweden are responsible for the enforcement of the nation’s animal welfare regulation. This entails receiving public complaints regarding maltreatment and neglect of animals. READ MORE