Essays about: "djurvälfärd"

Showing result 1 - 5 of 140 essays containing the word djurvälfärd.

 1. 1. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE

 2. 2. Grisföretagares syn på djurvälfärd och djurskyddsföreskrifterna för gris

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jennipher Hellqvist; [2018]
  Keywords : gris; grisföreskrifter; grisvälfärd; offentlig kontroll; hållbar grisproduktion;

  Abstract : On December 1, 2017, new animal welfare regulations for farm animals began to apply in Sweden. A major part of the government´s recently adopted food strategy is that the pig regulations should be designed to support the goal of a competitive and sustainable food chain with increased production. READ MORE

 3. 3. Evaluation of the economic impact and description of a BRSV-outbreak in a dairy herd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Cecilia Lefverman; [2018]
  Keywords : BRSV; economic impact; dairy herd; respiratory disease;

  Abstract : Bovine respiratory syncytial virus (BRSV) is globally one of the most important causes of respiratory disease in beef and dairy cattle of all ages and results in considerable costs for cattle farmers and significant suffering for the affected animals. The BRSV-infection can be subclinical to severe, and even fatal. READ MORE

 4. 4. Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relationer : en studie av explorativ karaktär kring djurhälsopersonalens roll

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Marie Murén; Sofia Meyer Ghateh; [2018]
  Keywords : Våld i nära relationer; partnervåld; våld mot djur; djurhälsopersonal; yrkesroll; sambandet;

  Abstract : Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och ofta förekommer våld mot husdjur parallellt med den sortens våld. Denna överlappning mellan våld mot djur och våld i nära relationer har utretts, vilket har resulterat i att ett samband har synliggjorts och fastställts. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av länsstyrelsens brevärenden vid fall gällande djurskydd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Sara Freszals; [2018]
  Keywords : djurskydd; djurvälfärd; djurskyddsinspektioner; offentlig kontroll; effektivisering; efterlevnad;

  Abstract : The main task for the animal welfare inspectors is to verify that the Swedish animal welfare legislation is complied with, by inspecting the animal husbandry. The subjects for inspection are selected with the help of a risk rating program. There are both regular inspections and those occurring after complaints from the public. READ MORE