Essays about: "djurvälfärd"

Showing result 1 - 5 of 140 essays containing the word djurvälfärd.

 1. 1. Entreprenörer skapar värde i nya företag : en fallstudie av två företag som erbjuder hundpassning

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Amanda Carlström; [2019]
  Keywords : bricolage; djurvälfärd; entreprenörskap; hundpassning; kontext; nätverk;

  Abstract : Firms offer dog care service when owners are away for work or travel. Owners leave their dogs to these firms because they do not want to leave them alone for too long. The welfare of dogs in firms that offer dog care service depends on the environment where the dogs are kept. READ MORE

 2. 2. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE

 3. 3. För- och nackdelar med elektrisk respektive koldioxidbedövning vid slakt av grisar : effekter på köttkvalitet och djurvälfärd

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jessika Berglund; [2018]
  Keywords : gris; bedövning; elektrisk; koldioxid; köttkvalitet; djurvälfärd;

  Abstract : In today’s society, it is recognized that animals should be well treated and slaughtered in a way that does not cause unnecessary suffering to the animal. In 1937, it was legalized in Sweden that stunning treatment must occur before slaughter. READ MORE

 4. 4. En jämförelse mellan ekologisk och konventionell djurhållning : - gällande djurhälsa, miljöpåverkan och hälsoaspekter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Zandra Hugoh; [2018]
  Keywords : ekologisk; etikettproduktion; djurvälfärd; etik; miljö; konsument;

  Abstract : Dagens moderna konsument ställer höga krav på livsmedlens hälsoeffekter och miljöpåverkan. Det ekologiska jordbruket fokuserar främst på miljön och djurhälsan, men diskussioner förs om huruvida den ekologiska produktionen är ineffektiv. Ekologiska livsmedel växer mer och mer på marknaden, samtidigt som konsumentens krav ökar. READ MORE

 5. 5. Grisföretagares syn på djurvälfärd och djurskyddsföreskrifterna för gris

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jennipher Hellqvist; [2018]
  Keywords : gris; grisföreskrifter; grisvälfärd; offentlig kontroll; hållbar grisproduktion;

  Abstract : On December 1, 2017, new animal welfare regulations for farm animals began to apply in Sweden. A major part of the government´s recently adopted food strategy is that the pig regulations should be designed to support the goal of a competitive and sustainable food chain with increased production. READ MORE