Essays about: "domesticering"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word domesticering.

 1. 1. Competition between wild bees and manged honeybees : a review of floral preferences

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Charlotte Hansson; [2020]
  Keywords : honeybees; competition; solitary bees; displacement;

  Abstract : The decline of wild pollinators has given ground for a debate on the effects of managed honeybees to wild populations. Even though honeybees are native to some areas, management and domestication has had an indisputable effect on their foraging behaviour and thus the potential effect on surrounding taxa. READ MORE

 2. 2. Domesticering av Lepidium campestre med genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 : analys huruvida genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 kan användas i domesticeringen av Lepidium campestre

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Ibrahim Issa; [2020]
  Keywords : Lepidium campestre; domesticering; CRISPR Cas9; glukosinolat;

  Abstract : Dagens samhälle är helt beroende utav fossila bränslen. Då vi ser hur tillgängligheten på dessa blir allt mindre parallellt med ökning av världspopulationen kräver detta nya innovationer. Ett bra alternativ till att lösa dessa utmaningar kan vara oljegrödor. READ MORE

 3. 3. Genetic variation in genes associated with brachycephaly

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Elin Johansson; [2019]
  Keywords : Brachycephaly; dog; genetic variation; SMOC2; BMP3; DVL2;

  Abstract : Domestication followed by controlled breeding has generated many dog breeds, displaying high morphological variation. One type of dogs with a dis-tinct morphology is brachycephalic dogs, characterized by a shortened muz-zle, a wide head and widely spaced eyes. READ MORE

 4. 4. Kan hästens välfärd förbättras genom studier av frilevande hästars beteenden?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Victoria Vesterholm; [2018]
  Keywords : Häst; naturligt; beteende; behov; domesticering; hästhållning; välfärd;

  Abstract : I denna litteraturstudie jämförs den domesticerade hästens beteenden med de beteenden som finns dokumenterade hos frilevande hästar. Syftet är att undersöka om välfärden kan förbättras hos de domesticerade hästarna genom att förstå behovens ursprung. READ MORE

 5. 5. Play behaviour in Urial (Ovis orientalis bocharensis) lamb

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Irene Guanyabens Garrido; [2018]
  Keywords : play behaviour; ural lamb;

  Abstract : Welfare constitutes of health, physiology, behaviour and reproduction. It becomes very important when a species suffers in any of these parameters and thus, the assessment of welfare should be carried out. Play behaviour has been identified as a positive behaviour performed when satisfactory circumstances are present. READ MORE