Essays about: "dos"

Showing result 1 - 5 of 319 essays containing the word dos.

 1. 1. Feasibility of single time point dosimetry during 177Lu-PSMA-617 treatments of prostate cancer

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Elias Nilsson; [2022]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Introduction: Standard dosimetry methods for radionuclide therapies re- quire imaging at multiple time points post injection. An alternative method has been presented in the literature that uses previously acquired pharma- cokinetic data to create so-called dose factors. READ MORE

 2. 2. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Friberg; Ulrika Svedman; [2022]
  Keywords : biverkning; hund; hyperöstrogenism; katt; sekundär exponering; transdermal; östrogenbehandling;

  Abstract : Läkemedelsverket har fått in ett fåtal rapporter angående biverkningar hos sällskapsdjur som exponerats för transdermal östrogenbehandling som använts av djurägaren. Human användning av östrogenpreparat vid exempelvis klimakteriebesvär eller könskorrigering ökar. READ MORE

 3. 3. Evaluating the Security and Resilience of Typical off the Shelf CoAP IoT Devices : Assessing CoAP and Wi-Fi vulnerabilities

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : Wolfgang Müller; [2022]
  Keywords : IoT; DoS; CoAP; Ethical hacking; IoT; DoS; CoAP; Ethical hacking;

  Abstract : Syftet med denna studie har varit att utvärdera säkerheten och motståndskraften hos CoAP-protokollet som används av ett multinationellt företag för kommunikationen mellan en gateway och appen för kontroll av smarta produkter. Utvärderingen började med att koppla gatewayn till nätverket och installera operativsystemet Kali Linux på datorn. READ MORE

 4. 4. Optimisation of an ultrafiltration unit on a bench-scale pilot plant - A comparison between carbon and sand filtrate

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Philip Warman; [2022]
  Keywords : Drinking water; Ultrafiltration; Coagulation flocculation; pH; Alkalinity; Dricksvatten; Ultrafiltrering; Koagulering flockning; pH; Alkalinitet;

  Abstract : Kommunalförbundet Norrvatten är en av Sveriges största producenter av dricksvatten och förser över 50 miljoner vatten till över 700 000 invånare i norra Stockholm. Vattnet är renat i Görvälnverket som har sedan år 2016 planlagt en expansion av verkets kapacitet och kvalité. READ MORE

 5. 5. Behavioural analysis and signature-based detection of Slowloris

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Joakim Ljunglin; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : It is important to efficiently and correctly be able to detect and classify network traffic, both legitimate and malicious. The slow rate category of DoS attacks makes this task especially hard, as the generated traffic resembles legitimate traffic. READ MORE