Essays about: "dovhjort"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word dovhjort.

 1. 1. Förekomst av rådjur och dovhjort i förhållande till varandra : möjliga effekter av födokonkurrens

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Olof Skoglund; Axel Lomander; [2022]
  Keywords : dovhjort; rådjur; avskjutning; konkurrens; föda;

  Abstract : Competition in ecosystems can occur in different ways and it is especially important to understand the competition due to well-functioning game management in order to predict what will happen to the competitive situation if something change in the ecosystem. Competition between herbivores can limit certain ecosystem services or lead to a reduction in the biodiversity. READ MORE

 2. 2. Sommartemperaturens påverkan på hjortdjurs aktivitet

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Louise Nordström; Ida Persson; [2020]
  Keywords : klövvilt; dovhjort; klimat; temperatur;

  Abstract : Klimatmodeller förutspår varmare temperaturer framöver. Sommaren 2018 i Sverige var extremt varm och kan vara ett exempel på det framtida klimatet i Sverige om klimatförändringen fortsätter. READ MORE

 3. 3. Dama damas utbredning, bevarande och människornas kunskapsnivå om arten på Rhodos, Grekland

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elianna Natalie Alexandra Kantidenou; [2020]
  Keywords : Dovhjort; Dama dama; Rhodos; Platoni;

  Abstract : Arbetet handlar om dovhjorten Dama dama som lever på Rhodos i Grekland. Det innehåller en teoretisk del där information om dovhjortarna sammanställts och en praktisk del som består av en enkätstudie. READ MORE

 4. 4. Hjortviltets vårbete på plantor av gran och tall i Östergötland : vad förklarar skadebilden?

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Philip Isaksson; [2020]
  Keywords : betesskador; hjortdjur; alternativ föda; Picea abies; Pinus sylvestris;

  Abstract : Under en längre tid har skogsföretaget Holmen i region syd noterat omfattande betesskador på sin skog i området kring Norrköping. De hade tidigare fångat bild på älg men även kronhjort som betat på tall (Pinus sylvestris) som var över 5år med en höjd från 1,3m till 4m. READ MORE

 5. 5. Natural oak regeneration in response to selective cutting : restoration of temperate deciduous woodlands on abandoned agricultural land in Scandinavia

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Samuel Keith; [2020]
  Keywords : Light demanding species; selective cutting; restoration; ecosystem services; broadleaf dominated;

  Abstract : The natural regeneration of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) L.) and pedunculate oak (Quercus robur L.) is largely uncertain across central Europe and Scandinavia. READ MORE