Essays about: "drönarleveranser"

Found 1 essay containing the word drönarleveranser.

  1. 1. Fast drone deliveries

    University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Author : Paulina Maxe; Josefine Nyberg; [2021]
    Keywords : Drönare; drönarleveranser; snabba leveranser; expressleverans;

    Abstract : Det finns idag ett växande behov av mobilitet samt en fortsatt urbanisering i världen vilket leder till vissa utmaningar för framtidens logistik och transporter. Utmaningarna handlar om att möta det ökande behovet av att transportera människor och paket utan att bidra till mer trängsel på vägarna. READ MORE