Essays about: "drug"

Showing result 1 - 5 of 506 essays containing the word drug.

 1. 1. Storage solution for a reusable auto injector

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Malin Andersson; Saga Filipsson; [2019]
  Keywords : Product development; Reusable auto injector; Storage solution; SHL Group; Multiple Sclerosis; Rheumatoid Arthritis; Juvenile Idiopathic Arthritis; Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis describes the product development process of a storage solution for a reusable auto injector concept consisting of a reusable unit and a disposable unit that contains the drug. The purpose was to understand the users and the environment that the injector is used in to investigate in the possibilities of creating added value in a storage solution concept. READ MORE

 2. 2. Medical Implant Applications of Mesoporous Silica Films

  University essay from Linköpings universitet/Nanostrukturerade material

  Author : Patrik Geite; [2019]
  Keywords : Mesoporous silica; films; implants; drug delivery; osseointegration;

  Abstract : A literature review of medical implant applications of mesoporous silica films was written, highlighting the advantages and limitations of different film synthesis methods. Both films synthesized through the EISA sol-gel method and particulate films, including those synthesized through the direct growth method, were reviewed and discussed. READ MORE

 3. 3. Mitigation of drug sentencing and its effect on crime- Evidence from Supreme Court rulings

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Rasmus Flick; Philippa Sjölin; [2018-02-13]
  Keywords : ;

  Abstract : We estimate the effect of several Supreme Court rulings during 2011 and 2012 that reduced the punishment for serious drug crime. We evaluate whether a decrease in punishment for serious drug crime had an impact on the aggregate crime rates and clear-up rates for seven other crime types. READ MORE

 4. 4. IT’S OUT OF MY HANDS. Perceptions about antibiotic resistance in rural India

  University essay from

  Author : Sonya Ibrahim; Camilla Jämting; [2018-02-05]
  Keywords : Drug Resistance; Bacterial; Antibiotic; Nursing; India;

  Abstract : Bakgrund: Indien är ett av de länder som drabbas hårdast av antibiotikaresistens (ABR). Eftersom större delar av befolkningen är utan rent dricksvatten och i brist på sanitet är infektioner mycket vanliga. Det är lätt att få tag på antibiotika. Det är billigt och vanligtvis behövs inget recept för att köpa dem. READ MORE

 5. 5. Antiarytmiska effekter av prokainamid på hundens hjärta : vilka effekter har prokainamid på hundens hjärta och varför används den inte i större utsträckning vid behandling av ventrikulära arytmier på hund?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Wendy Kaissara Naufal; [2018]
  Keywords : prokain amid; arytmier; antiarytmisk effekt; hund;

  Abstract : De vanligaste arytmierna hos hund och katt är ventrikulära takyarytmier. Arytmier orsakas ofta av ett underliggande tillstånd som till exempel hjärtsvikt, myokardiell inflammation, tarmomvridning eller pankreatit. Arytmier kan även orsakas av vissa läkemedel såsom anestetikum eller hjärtglykosider. READ MORE