Essays about: "drying"

Showing result 1 - 5 of 321 essays containing the word drying.

 1. 1. Impact of storage at freezing temperatures on casein micelle size, coagulation properties and curd yield in bovine milk

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ebba Bondesson; [2022]
  Keywords : Casein micelle size; milk coagulation time; gel strength; curd yield; freezing; freeze drying;

  Abstract : Frozen storage is an efficient and convenient way to preserve and transport milk, but the effect from frozen storage needs to be further researched. The objective of this study was to investigate how storage at freezing temperatures (-80°C and -20°C) of frozen and freeze-dried bovine milk samples, respectively, affects pH, casein micelle size, ethanol stability, rheological properties and curd yield. READ MORE

 2. 2. The impact of induced airflow on the drying process of apples inside a solar drying chamber.

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Marion Karlsson Faudot; [2022]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Food scarcity is a common occurrence for farmers in the rural Himalayan regions. As fruits and vegetables are a crucial part of most farmers' diet, food deficiency can become evident in between harvesting periods, when there is no fresh supply. READ MORE

 3. 3. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gabriel Thor; [2022]
  Keywords : markpackning; hållfasthet; markstruktur; marktextur; direktsådd; reducerad jordbearbetning;

  Abstract : Att gårdar blir större är en tydlig trend inom det svenska lantbruket. Med det följer även en större efterfrågan på större maskiner och redskap. Denna rationalisering medför en ökad risk för att åkermarken blir kraftigt packad och därigenom skadad, vilket på sikt kan leda till försämrad bördighet. READ MORE

 4. 4. Sustainable Energy Use in Agriculture : A Case Study of a Swedish Farm

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Klara Holmgren; Ida Larsson; Tilde Mårlid; Marius Vangeli; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : The aim of this study is to find possibilities for a more sustainable energy consumption inSwedish agriculture with Rådde Gård as a case farm. The study assesses the current situationand evaluates possible future measures that could help Rådde Gård become more sustainable. READ MORE

 5. 5. Solubility of Wood Xylans, Effect of pH and Concentration

  University essay from KTH/Glykovetenskap

  Author : James Carlsson; [2022]
  Keywords : Xylan; Wood; Solubility; Dynamic Light Scattering; Filtration; Xylan; Trä; Löslighet; Dynamisk ljusspridning; Filtrering;

  Abstract : Lösligheten av xylaner utvunna från trä undersöktes med Dynamisk Ljusspridning i syfte att observera eventuella förändringar i hydrodynamisk volym och ζ-potential. Xylaner extraherade från bok, björk och gran användes, där alkalisk extraherad bok erhölls kommersiellt och prover från björk och gran extraherades i förhand med subkritiskt vatten och alkalisk extraktion. READ MORE