Essays about: "duties of the board"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words duties of the board.

 1. 1. The American Business Judgment Rule and Swedish Law - A Comparative Analysis of the American Business Judgment Rule and Its Eventual Counterpart in Swedish Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Erik Rosberg; [2019]
  Keywords : The Business Judgment Rule; Business Judgment Rule; BJR; Director; Board of Directors; Officer; Chief Executive Officer; CEO; Directors’ Duties; Liabilities; Method Liability; Shareholder; Business Law; Corporate Law; Corporation Law; Comparative Law; American Law; U.S. Law; Swedish Law; United States; United States of America; Sweden; Model Business Corporation Act; MBCA; Delaware General Corporation Law; DGCL; Delaware; Swedish Companies Act; styrelse; verkställande direktör; VD; styrelseansvar; skadestånd; skadeståndsskyldighet; metodansvar; aktieägare; associationsrätt; aktiebolagsrätt; bolagsrätt; förmögenhetsrätt; komparativ rätt; amerikansk rätt; svensk rätt; USA; Sverige; aktiebolagslag; ABL; Law and Political Science;

  Abstract : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida svenska styrelseledamöter och verkställande direktörer kan förvänta sig att de svenska domstolarna prövar affärsbeslut på ett liknande sätt som de amerikanska domstolarna prövar affärsbeslut. Undersökningen möjliggör en komparativrättslig analys av huruvida det finns något i svensk rätt som liknar den i amerikansk rätt existerande BJR, vilket några svenska rättsvetenskapliga forskare hävdar. READ MORE

 2. 2. Epizootiberedskap i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kajsa Wahlberg Jansson; [2019]
  Keywords : epizooti; beredskap; enkät; intervju;

  Abstract : Epizootier är allvarliga djursjukdomar som kan få stora konsekvenser för samhället. Det finns specifik lagstiftning både på svensk och europeisk nivå kring dem och varje misstanke om ett fall av en sådan ska anmälas. READ MORE

 3. 3. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Hannes Gosch; [2019]
  Keywords : Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Abstract : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. READ MORE

 4. 4. What are we protecting? - A study of the Swedish regulation of deal protection arrangements

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Marcus Gustavsson; [2018]
  Keywords : associationsrätt; bolagsrätt; company law; law and economics; aktiemarknadsrätt; stock exchange law; comparative law; komparativ rätt; företagsförvärv; takeover; m a; aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Abstract : The thesis evaluates and examines the effects of the Swedish regulation of deal protection arrangements by looking to the impact of the provision on the Swedish capital market and target shareholders. The foundations of the Swedish takeover regulation are examined by presenting and arguing the relevant provisions in, and relationship between, stock exchange law, corporate law and EU law. READ MORE

 5. 5. Hostile takeovers in the face of the Business Judgment Rule : A comparative analysis between Sweden and the United States of America in regard to the Business Judgment Rule and the Unocal test.

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Sandra Nagy; [2016]
  Keywords : business judgment rule; unocal; hostile takeovers; sweden; the united states of america; business judgment rule; unocal; fientliga företagsförvärv; företagsförvärv; sverige; usa;

  Abstract : In cases concerning a hostile takeover occurring in the United States, the board of directors must fulfill the duties set forward by the Unocal test. If the board of directors succeed, it implies that the decision, regardless if it is a bad decision, is protected by the Business Judgment Rule. READ MORE