Essays about: "dynamisk"

Showing result 1 - 5 of 480 essays containing the word dynamisk.

 1. 1. Development of a Web Interface for the Dynamic Visualization of Evaluation Test Results to Improve the Follow-up for French Elite Athletes

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Lucas Minet; [2023]
  Keywords : Web Interface; Scientific Support for Performance; Athlete Follow-up; Evaluation Tests; Dashboards; Webbgränssnitt; Vetenskapligt stöd för prestationer; Uppföljning av idrottsutövare; Utvärderingstester; Instrumentpaneler.;

  Abstract : Currently, the SEP laboratory has developed a system to automatically generate PDF reports summarizing the results of evaluation tests. This system works well in production but has several limitations. READ MORE

 2. 2. An efficient deep reinforcement learning approach to the energy management for a parallel hybrid electric vehicle

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Mingwei Liu; [2023]
  Keywords : HEV; EMS; Deep Reinforcement Learning; Learning Efficiency; Fuel Efficiency; HEV; EMS; Djup Förstärkningsinlärning; Inlärningseffektivitet; Bränsleeffektivitet;

  Abstract : In contemporary world, the global energy crisis and raise of greenhouse gas concentration in atmosphere necessitate the energy conservation and emission reduction. Hybrid electric vehicles (HEVs) can achieve great promise in reducing fuel consumption and greenhouse gas emissions by appropriate energy management strategies (EMSs). READ MORE

 3. 3. Apparent density for water atomized low-carbon steel powder

  University essay from KTH/Materialvetenskap

  Author : Simon Lindström; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Carbon content does not affect the apparent density for water atomized iron powder monotonically. At low carbon content, around 0.1 wt %, apparent density is higher than a similar powder with 0.3 wt % carbon. READ MORE

 4. 4. Dynamisk vegetationsbyggnad i en folkparksmiljö : ett gestaltningsförslag för Folkets park i Lomma

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Annie Kouns; [2023]
  Keywords : dynamisk vegetationsbyggnad; dynamisk växtgestaltning; artrik; strukturrik; diversitet; kulturhistorisk; historiska arvet; Folkets park;

  Abstract : Folkets hus och parker är en del av svensk parkhistoria. Parkerna var tillägnade arbetarklassen under 1900-talet och de skapade möjligheter för sociala möten, kultur och nöjen. Det här arbetet fokuserar på Lomma Folkets park, som ursprungligen var en levande park med växtlighet och mänsklig aktivitet. READ MORE

 5. 5. Pentesting on a WiFi Adapter : Afirmware and driver security analysis of a WiFi Adapter, with a subset of WiFi pentesting

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johan Henning; [2023]
  Keywords : Firmware; Drivers; WiFi; Ethical Hacking; Penetration Testing.; Firmware; Drivrutiner; WiFi; Etisk Hackning; Penetration Testing.;

  Abstract : Simple IoT devices such as WiFi adapters have the possibility of containing vulnerabilities because of the vast complexity of parsing and implementing the IEEE 802.11 standard correctly. READ MORE