Essays about: "dynamisk"

Showing result 1 - 5 of 447 essays containing the word dynamisk.

 1. 1. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Keywords : Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Abstract : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. READ MORE

 2. 2. Analysis of rock grouting with variable injection pressure

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Zhuohang Lian; [2022]
  Keywords : Rock engineering; Rock grouting; Variable injection pressure; Dynamic grouting technique;

  Abstract : Rock grouting is an effective technique frequently used in rock engineering to reduce  groundwater ingress and increase the stability of surrounding rock mass. The real time grouting control (RTGC) is one of widely used  analytical models to predict the grouting process. READ MORE

 3. 3. The Impact of COVID-19 on Corporate Capital Structure : An empirical evaluation on the pandemic in a Swedish context

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : Christopher Edberg; Oliver Kjellander; [2022]
  Keywords : COVID-19; Capital Structure; Leverage; Debt-to-Total Asset; Sweden; Trade-Off Theory; Pecking Order Theory;

  Abstract : This study has strived to explore how capital structure in Swedish corporations has been affected by the COVID-19 pandemic. The study has employed both a panel regression with fixed and random effects estimation as well as a dynamic panel regression with Arellano-Bond estimators. READ MORE

 4. 4. Influence of current harmonics on the degradation of the catalyst coated membrane in PEMFC

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Evelina Ahlén Norberg; [2022]
  Keywords : Proton Exchange Membrane Fuel Cell; Ripple Current; Current Harmonics; Degradation; Marine transportation; Polymerelektrolytbränslecell; Rippelström; Strömoscillation; Åldring; Sjötransport;

  Abstract : Sjöfarten är idag dominerad av förbränningsmotorer som är beroende av fossila drivmedel. Elektrifiering är en av huvudstrategierna för att möjliggöra fossilfri energiförsörjning inom internationell sjöfart. READ MORE

 5. 5. Flexibilitet i virkestransporter på järnväg : möjligheter och kostnader : effekter av säsongsmönser och avvikelser från planerade tågflöden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ida Persson; [2022]
  Keywords : virkesförsörjning; tåg; störningar; risk; multimodala transporter;

  Abstract : Behov av flexibilitet i virkesförsörjningen uppstår eftersom det är en dynamisk verksamhet. Störningar i tillverkningsprocessen kan ge förändring i efterfrågan, störningar i transporter kan ge förändrade behov från olika transportslag och störningar i anskaffning av virke ger nya flöden. READ MORE