Essays about: "early lactation"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words early lactation.

 1. 1. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Maja Blom; [2018]
  Keywords : lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. READ MORE

 2. 2. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Klara Karlsson; [2017]
  Keywords : kalciumbrist; hypokalcemi; mineralomsättning; fårproduktion;

  Abstract : Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi). Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb återhämtning. READ MORE

 3. 3. Negativ energibalans hos mjölkkor : mätmetoder och förebyggande management

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Veronica Furenbäck; [2017]
  Keywords : β- hydroxybutyrat; BHB; Fria fettsyror; NEFA; Sinperiod; Övergångsperiod;

  Abstract : En trend idag är att antalet mjölkkor minskar och mjölkmängden per ko ökar. Mjölkavkastningen per ko har ökat med hjälp av genetiska framsteg, bättre utfodring och management. När mjölkproduktionen startar runt kalvning krävs det ett större näringsbehov som kon inte kan tillgodose genom intag av föda. READ MORE

 4. 4. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lisa Dahlin; [2017]
  Keywords : diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Abstract : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. READ MORE

 5. 5. Effekter av bisfenol A på råttors ovarier

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Ekoutsidou; [2017]
  Keywords : Bisfenol A; BPA; reproduktion; råttor; ovarier; lågdoseffekt; icke-monton dos-responskurva;

  Abstract : Bisfenol A (BPA) är en är vanligt förekommande kemikalie i vår närmiljö, som bland annat används i plastflaskor, matbehållare, tandfyllningsmaterial, läskburkar, konservburkar, vattenrör och kopieringspapper. BPA är en hormonellt aktiv substans med bland annat östrogena egenskaper och har i flera experimentella studier rapporterats orsaka negativa hälsoeffekter. READ MORE