Essays about: "early lactation"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words early lactation.

 1. 1. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Mikaela Würtz; [2019]
  Keywords : dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Abstract : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. READ MORE

 2. 2. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Maja Blom; [2018]
  Keywords : lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. READ MORE

 3. 3. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Klara Karlsson; [2017]
  Keywords : kalciumbrist; hypokalcemi; mineralomsättning; fårproduktion;

  Abstract : Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi). Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb återhämtning. READ MORE

 4. 4. Diapaus : en uråldrig strategi med en framtida roll?

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Lisa Dahlin; [2017]
  Keywords : diapaus; fördröjd implantation; blastocyst; mink; mus; rådjur;

  Abstract : Rådjur, mink och mus är tre däggdjursarter som alla tre har förmågan att fördröja sin avkommas utveckling. Detta sker genom en strategi som kallas diapaus och infaller innan det tidiga embryot, blastocysten, implanteras i livmoderslemhinnan. READ MORE

 5. 5. Svenska klövvårdares attityder till behandling av allvarliga klövhornsskador samt behandlingsresultat : intervjuer och statistik från inriktning på utslagsrisk vid olika behandlingsalternativklövhälsoregistret med

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Sanna Andersson; Ida Truedsson; [2017]
  Keywords : klövsulesår; fång; sår böld i vita linjen; klövvårdare; kloss;

  Abstract : Dålig klövhälsa är ett av de vanligaste problemen inom mjölkproduktionen och klövsulesår är den klövsjukdom som kostar mest. Trots detta är den vetenskapliga dokumentationen kring vilken som är den bästa behandlingen av klövhornsskador (t.ex. klövsulesår och sår/böld i vita linjen) sparsam. READ MORE