Essays about: "eco park"

Showing result 1 - 5 of 24 essays containing the words eco park.

 1. 1. Ekonomikumparken blir ekoparken : en utvärdering och utveckling av parkens ekoeffektivitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elsa Drettner; [2021]
  Keywords : GYF AP; naturbaserade lösningar; ekosystemtjänster; biologisk mångfald i urban miljö; mångfunktionella ytor;

  Abstract : Denna studie syftade till att identifiera och utveckla ekologiska värden för ett urbant parkområde i Uppsala. Utifrån de värden som identifierats föreslogs en rad naturbaserade lösningar för att skapa mer mångfunktionella ytor i parkområdet, stärka dess resiliens och på så sätt även bidra till att skydda det gröna stråk som parken utgjorde en del av. READ MORE

 2. 2. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Signe Winkler; [2020]
  Keywords : parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Abstract : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). READ MORE

 3. 3. Emancipation Through Participation: A Case Study

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Van Zyl Spies; [2020]
  Keywords : participatory development; CBNRM; stakeholder engagement; emancipation approach; systems approach;

  Abstract : Over the past few decades there has been a concerted effort in southern Africa forcommunity based natural resource management (CBNRM) programs. The generalpremise behind CBNRM allows local communities to be empowered to utilize theirsurrounding natural resources to facilitate socio-economic growth. READ MORE

 4. 4. Industrial Symbiosis in Malmö: Transitioning into a collaborative network

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Emelie Larsson; [2020]
  Keywords : Transition design; Interaction design; Knowledge sharing; Industrial symbiosis;

  Abstract : In collaboration with Afry, the focus of this thesis is to facilitate the transition from an Industrial park into an Eco-park using industrial symbiosis strategy, in the industrial harbor of Malmö. To transition into a collaboration where physical exchanges of energy, waste, materials and other by-products between different facilities takes place. READ MORE

 5. 5. "I don't care if they put trees on it, it's still a skyscraper" Exploring activists' dissensus against Milan's urban greening and sustainability approach

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Lucia Di Paola; [2019]
  Keywords : Eco-urbanism; urban political ecology; green gentrification; right to the city; urban dissensus; sustainability science; Milan; Social Sciences;

  Abstract : Eco-urbanism is today’s mainstream approach to urban greening and sustainability. This approach, however, remains disconnected from issues of social justice. As a reaction, urban political ecology (UPE) argues for greater engagement with urban activists’ dissensus as a strategy to develop more just sustainable cities. READ MORE