Essays about: "ecological cycle"

Showing result 1 - 5 of 67 essays containing the words ecological cycle.

 1. 1. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Granstrand; Evelina Lund; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; biologisk mångfald; ekologisk hållbarhet; ekosystem; ekosystemtjänster; trädgård;

  Abstract : Syftet med denna studie var att upplysa trädgårdsägare om den potential som trädgårdsytorna har att öka den biologiska mångfalden. Vi hoppas detta ska väcka intresse, kanske också en känsla av ansvar, för att själv skapa en mer hållbar trädgård. READ MORE

 2. 2. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Börjestrand; [2022]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; gravskick; begängelseform; ekologi; djupekologi; ekosofi; animism; naturlig begravning; sekularitet;

  Abstract : Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. READ MORE

 3. 3. No child left behind : The implementation of inclusive education in Southern Africa

  University essay from Jönköping University/HLK, CHILD

  Author : Anuarita Mukupu Mphwina; [2022]
  Keywords : inclusive education; children with disabilities; barriers; facilitators; social model; human rights model; ecological system; negative culture; Southern Africa;

  Abstract : Background: Every child deserves to learn in an environment that is tailored to their specific needs. Inclusive education offers a wide range of benefits, from social, and emotional to academic achievement. READ MORE

 4. 4. EcoDesign in the Development of Furniture : Implemented Ecological Design Strategies and Life Cycle Assessment in a Swedish Context

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Amanda-Kante Cham; [2022]
  Keywords : EcoDesign; product design; life cycle assessment; furniture; Ekodesign; produktdesign; livscykelanalys; möbler;

  Abstract : The European furniture industry manufactures approximately 28 % of furniture sold worldwide and accounts for about 10 % of the European Union manufacturing GDP. The industry heavily contributes to environmental burdens and is currently undergoing a transition influenced by scientific research supporting developments within European policies and directives. READ MORE

 5. 5. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Granstrand; Evelina Lund; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; biologisk mångfald; ekologisk hållbarhet; ekosystem; ekosystemtjänster; trädgård;

  Abstract : Syftet med denna studie var att upplysa trädgårdsägare om den potential som trädgårdsytorna har att öka den biologiska mångfalden. Vi hoppas detta ska väcka intresse, kanske också en känsla av ansvar, för att själv skapa en mer hållbar trädgård. READ MORE