Essays about: "ecological values"

Showing result 1 - 5 of 257 essays containing the words ecological values.

 1. 1. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE

 2. 2. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mikaela Karlsson; Kristina Sjögren; [2020]
  Keywords : Sofiero slottsträdgård; historiska trädgårdar; biologisk mångfald; manor garden; biodiversity; historical garden;

  Abstract : ”Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Arbetet behandlar Sofieros historia, historiska värden på platsen, samt hur dessa värden har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. READ MORE

 3. 3. Metrics of making knowledge in a wilder Anthropocene : the roles and implications of produced knowledge in the governance of synthetic biology for biodiversity conservation

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Rixt Marloes van der Valk; [2020]
  Keywords : international biodiversity governance; Sociology of Knowledge Approach to Discourse SKAD ; measurementality; novel entities; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Under the growing influence of dominant discourses such as ecological modernisation and neo- liberalisation, proposed alternative conservation approaches focus more and more on efficiency. In the realm of biodiversity conservation, synthetic biology - the application of engineering to facilitate and accelerate the design or modification of genetic materials in living organisms – has emerged as an efficient approach. READ MORE

 4. 4. Restoration strategies in boreal forests : prescribed burning and gap cutting effects on plant diversity and community composition

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Clara Espinosa Del Alba; [2020]
  Keywords : restoration ecology; boreal forest; fire; gap cutting; biodiversity; voluntary set-asides; vascular plants; bryophytes; forest management;

  Abstract : The boreal biome is one of the largest in the world and their forests have been widely exploited for centuries. Consequently, it has suffered ecological simplification and loss of biodiversity. Under these circumstances passive conservation is no longer enough and active restoration techniques need to be tested. READ MORE

 5. 5. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE