Essays about: "economical compensation"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the words economical compensation.

 1. 1. Optimization and techno-economic study of a PV Battery system for a vacation home in Sweden

  University essay from Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Author : Joaquin Coll Matas; [2020]
  Keywords : Solar; energy; distributed; PV; storage; battery; lithium; li-ion; PVBESS; Sweden; hybrid; inverter; renewable; optimization; HOMER; software; economic; home; vacation; system; grid; peak-shaving; self-consumption.;

  Abstract : Currently, Sälen area in Sweden is finding issues in the power grid due to an irregular load profile with high peak power demand and an infrastructure that is becoming undersized. Distributed PV-battery systems are considered a possible solution to solve this problem. READ MORE

 2. 2. Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal : är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Sara Adlers; Kajsa Fröberg; [2020]
  Keywords : beslutsteori; hållbar produktion; hållbar utveckling; kommunikation; skog; skogsägande; äganderätt;

  Abstract : Äganderätt är en del av skogsägande som för många människor är betydelsefullt. Det är värden som inte går att betala för, eftersom ingen ersättning kan täcka känslomässiga värden som ibland under lång tid har byggts upp. READ MORE

 3. 3. Vem maler framtidens kulturspannmål? : möjligheter och hinder som småskaliga kvarnverksamheter står inför i förmalningsprocessen av kulturspannmål

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannah Carlsson Wendin; [2020]
  Keywords : kulturspannmål; kvarnverksamhet; mjöl; resurs; möjlighet; hinder; kapital; handlingsutrymme;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns för svensk småskalig kvarnverksamhet, med inriktning på ekologiskt producerat kulturspannmål, att öka produktionsvolymen mjöl. Metoden som används för att samla in material är kvalitativa intervjuer med fem informanter som bedriver kvarnverksamheter av denna typ. READ MORE

 4. 4. A cost benefit analysis of climate compensation through different types of forestry in Uganda

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Ulrika Aschan; Emma Pettersson; [2019]
  Keywords : carbon sequestration; climate compensation; agroforestry; cost benefit analysis;

  Abstract : Global warming is becoming an increasing issue on the agenda for the world’s policy makers. One way of solving the issues is to reduce the emissions; another is to compensate for them through equally climate positive projects, such as planting trees to sequester carbon. READ MORE

 5. 5. Generationsskifte : två fallstudier som exempel på hur generationsskifte kan genomföras

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustav Lindlöf; Erik Söderlund; [2019]
  Keywords : generationsskifte; arvsskifte; syskonrättvisa; emotionell; driftsplan;

  Abstract : Generationsskifte är något som alltid är aktuellt, många lantbrukare börjar komma upp i åren och det är dags för en ny generation att ta över (Gustafsson & Björn, 2011). Samtidigt har marknadspriserna stigit till en hög nivå och lönsamheten är ostadig i de flesta företag. READ MORE