Essays about: "ecosystem disservices"

Found 1 essay containing the words ecosystem disservices.

  1. 1. Plockar frukt gör man i staden : en litteraturstudie om skötselproblem vid odling av fruktträd i stadsmiljö

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Linus Forss; [2015]
    Keywords : ecosystem disservices; fruktträd; skötsel; skötselproblem; stadsodling;

    Abstract : Fruktträd används sällan i stadsmiljö idag. Vanligare var det för hundra år sedan. Beror det på att staden har blivit en för ogästvänlig plats att växa på eller har fruktträden blivit bortglömda? I detta arbete söks svaret på vilka skötselproblem som är förknippade med odling av fruktträd i stadsmiljö. READ MORE