Essays about: "ecosystem"

Showing result 1 - 5 of 952 essays containing the word ecosystem.

 1. 1. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE

 2. 2. Importance of fish community structure, nutrients and browning for shallow lake ecosystem dynamics : A modelling perspective

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Ylva Karlberg; [2019]
  Keywords : biological modelling; bowning; food webs; trophic interactions; top-down and bottom-up control; nutrients; light; shallow lake; biologisk modellering; brunifiering; födovävar; trofiska interaktioner; näring; ljus; grund sjö;

  Abstract : In a changing climate, it is increasingly important to be able to model environmental effects on food webs, and to do that, one must have appropriate dynamic models. I present a shallow lake ecosystem model where producers, grazers, carnivores, piscivores, and detritivores are coupled through resource (light, nutrients and detritus) fluxes between the benthic and pelagic habitats and through carnivore life history events (ontogenetic habitat and diet shifts). READ MORE

 3. 3. Snow insulation effects across the Arctic : evaluating a revised snow module in LPJ-GUESS

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Alexandra Pongrácz; [2019]
  Keywords : active layer depth; Arctic; LPJ-GUESS; snow; soil temperature; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The effect of future changes in temperature and precipitation patterns on arctic ecosystem functioning is often assessed using state-of-the-art ecosystem models. Many models however lack detailed representation of wintertime processes, as pointed out by recent studies (Wang et al. 2016, Slater and Lawrence 2013). READ MORE

 4. 4. Effect of distance to urban areas on saproxylic beetles in urban forests

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

  Author : Jeffery Marker; [2019]
  Keywords : saproxylic; beetles; richness; abundance; urban forests; forest management;

  Abstract : Urban forests play key roles in animal and plant biodiversity and provide important ecosystem services.  Habitat fragmentation and expanding urbanization threaten biodiversity in and around urban areas.  Saproxylic beetles can act as bioindicators of forest health and their diversity may help to explain and define urban-forest edge effects. READ MORE

 5. 5. Hundens mikrobiom efter antibiotikabehandling

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Adam Maccormack; [2019]
  Keywords : mikrobiom; mikrobiota; tarmbakterier; hund; antibiotikabehandling; antibiotikaresistens;

  Abstract : Hundens intestinala mikrobiom är ett komplext samspel av organismer med många viktiga funktioner som är essentiella för djurets välmående på en systemisk nivå. Användning av antibiotika är vanlig vid bakteriella infektioner, men vi vet lite om hur antibiotika påverkar hundens mikrobiom på lång sikt och vad följden av potentiella störningar i mikrobiomet skulle kunna vara. READ MORE