Essays about: "edema"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the word edema.

 1. 1. Investigating the protein-protein Interaction between Aquaporin 4 & Calmodulin

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Zahraa Majhool; [2020]
  Keywords : aquaporin4 protein-protein; interaction calmodulin ; biochemistry; molecular biology; biokemi; molekylärbiologi; Chemistry;

  Abstract : Around 60 million people around the world are struggling with a traumatic brain or spinal cord injury. The swelling of the brain or spinal cord happen when the water content in the CNS increase due, infection, tumor growth or brain edema. READ MORE

 2. 2. Behandling av Anaplasma phagocytophilum hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nikita Durchbach; [2019]
  Keywords : Anaplasma phagocytophilum; Häst; Behandling; Tetracyklin; NSAID;

  Abstract : Ekvin granulocytär anaplasmos orsakas av bakterien Anaplasma phagocytophilum, som sprids med fästingen Ixodes ricinus. Anaplasma phagocytophilum är en strikt intracellulär bakterie som kan infektera många olika djurarter, så som nötkreatur, får, hund, häst och människa. READ MORE

 3. 3. Endure in thin air

  University essay from Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Author : Patrick Krassnitzer; [2019]
  Keywords : Hypoxia; Design; Product;

  Abstract : Ascending to high altitudes can cause severe threats for the human body. Hypoxia, the lack of oxygen due to a low atmospheric pressure is a major danger in great heights.Millions of people live or travel in elevated areas, means that mountain sickness due to hypoxia is a public health problem. READ MORE

 4. 4. Superficial necrolytic dermatitis hos hund : kan leverpatologi förklara de uppkomna hudförändringarna?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kira Casén; [2018]
  Keywords : superficial nekrolytisk dermatit; hepatokutant syndrom; etiologi; lever; patologi;

  Abstract : Superficial necrolytic dermatitis (SND) är ett ovanligt tillstånd som främst drabbar äldre hundar. Tillståndet karakteriseras av hudförändringar på framför allt trampdynor, och hälta till följd av de smärtsamma förändringarna är vanligt förekommande. READ MORE

 5. 5. Pankreatit hos hund och katt : – etiologiska och patologiska skillnader

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Siri Johansson; [2018]
  Keywords : pankreatit; katt; hund; etiologi; patologi;

  Abstract : Pankreatit anses vara ett vanligt sjukdomstillstånd hos både hund och katt och karakteriseras av inflammation i bukspottskörteln. Denna litteratursammanställning ämnar utröna patogenesen för pankreatit samt dess patologiska och etiologiska skillnader hos hund respektive katt. READ MORE