Essays about: "effective management"

Showing result 1 - 5 of 1114 essays containing the words effective management.

 1. 1. Sustainable Supplier Selection- Selection and evaluation of logistics service providers based on sustainability in the Swedish market - a qualitative approach

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : GOLNAZ GOHARI; ANASTASIA BERETI; [2019-07-03]
  Keywords : DEA; ANP; AHP; TOPSIS; sustainability; supplier selection; logistics service providers;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Naturvårdsverkets paradoxala förvaltning - en konsument utan ansvar för det gemensamma

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Daniel Widén; Victor Andersson; [2019]
  Keywords : Naturvårdsverket; consumer; new public management; subjectification; problem representation; Law and Political Science;

  Abstract : Governance and ideology have significant influence on how problems and policies are conceptualized. This conceptualization affects the way in which political subjects are formed and how individuals regard themselves. In this paper we approach environmental policy from a post-structuralist stance. READ MORE

 3. 3. Green Engagement and Its Management

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Malva Sundström; Viktoria Urfels; [2019]
  Keywords : Employee Engagement; Environmental Sustainability; University Organisation; Management Practices;

  Abstract : Employee engagement has been used in previous literature as a management concept increasing the success of an organisation. Environmental sustainability has become a critical issue for all levels in the society and poses an urgent pressure to act. READ MORE

 4. 4. The role of corporate culture in managing cultural diversity - A case study on a German multinational company

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Author : Rafiul Abedin Chokder; Paulina Vanessa Díaz Tapia; [2019]
  Keywords : National Culture; Corporate Culture; Germany; MNC; Employee’s Perception.; Nationell kultur; Företagskultur; Tyskland; MNC; Medarbetares uppfattning.;

  Abstract : Research Aim: Our aim is to understand how multinational companies integrate cultural diversity of employees in their corporate culture. To achieve this objective, we compare the employees’ perception with the company's view on the topic. Design/methodology/approach: A qualitative case study is conducted with three sets of questionnaires. READ MORE

 5. 5. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Entesarian; [2019]
  Keywords : mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Abstract : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. READ MORE