Essays about: "eg-rätt"

Showing result 6 - 10 of 158 essays containing the word eg-rätt.

 1. 6. The Legitimacy of the InfoSoc Directive - Specifically Regarding the Copyright Exceptions

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Johannes Schönning; [2010]
  Keywords : EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Det digitala samhällets utmaningar för EU:s upphovsrättsliga system är många. Med syftet att implementera WIPO:s internettraktater från 1996, samt att horisontellt harmonisera regelverket för upphovsrätt och närliggande rättigheter, antog EU år 2001 det mycket kritiserade InfoSoc-direktivet. READ MORE

 2. 7. Too Good to be Protected: The exclusion of shapes that give substantial value to the goods from trade mark protection

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Caroline Wüeggertz; [2010]
  Keywords : Förmögenhetsrätt; EG-rätt; Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Abstract : Enligt varumärkesrätten inom Europeiska Unionen (EU) är alla kännetecken som kan uppfattas med något av våra fem sinnen möjliga att registrera som varumärken om de kan återges grafiskt, samt kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags. I Artikel 2 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (VD) samt Artikel 4 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (VF) är formen på en vara eller dess utstyrsel möjlig att skydda inom varumärkesrätten om de uppfyller de i lagen uppställda kraven. READ MORE

 3. 8. EU Competition Law in the Automotive Industry

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : David Bildtsén; [2010]
  Keywords : Konkurrensrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

  Abstract : The automotive industry is an oligopoly and the ten largest manufacturers account for close to 80% of the overall global production. The major markets of Europe, Japan and North America, have stagnated and remain stable and this has transformed the industry into a business of high costs and low margins. READ MORE

 4. 9. Private Damage Claims due to Breaches of EC Competition Law - and the implications of standing for indirect purchasers and the linked usage of the passing-on defence

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : David Egonson; [2009]
  Keywords : Konkurrensrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis is inspired by the recent development within the Community concerning the standing of private parties to claims damages for harm caused by a breach of the EC antitrust rules. The European Court of Justice (ECJ) declared, in the cases of Courage and Manfredi, that this is a right deriving from the Treaty. READ MORE

 5. 10. The Treatment of dividend payments in EC Direct Tax Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Michael Ivarsson; [2009]
  Keywords : EG-rätt; Skatterätt; Law and Political Science;

  Abstract : To attain an Internal Market, in which goods, capital and natural and legal persons can move from Member States to Member State, is one of the main aims of the EU. The Treaty of Rome was laid down in order to tear down obstacles that existed and to create bonds between the Member States. READ MORE