Essays about: "egna plats"

Showing result 1 - 5 of 144 essays containing the words egna plats.

 1. 1. Information visualization of network parameters in private cellular network solutions

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Emma Åkesson; [2020]
  Keywords : Information visualization; 5G; private cellular networks; dashboards; dashboard design;

  Abstract : In the upcoming years, industrial enterprises are expected to undergo a major transformation, as the Internet of Things (IoT) reaches widespread adoption. A key enabler behind this transformation, known as Industry 4.0, is the 5th generation of cellular networks (5G). READ MORE

 2. 2. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Matz; [2020]
  Keywords : ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Abstract : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. READ MORE

 3. 3. På andra sidan av vattenkraften : lokalinvånares berättelser i relation till vattenkraften

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida-Maria Olofsson; [2020]
  Keywords : vattenkraft; geografiska obalanser; plats; förändring; mening; fråntagande;

  Abstract : Det här är ett arbete om kraftverkssamhället Ragunda. Det handlar om de upplevda geografiska orättvisorna i relation till vattenkraften och platsen. Berättelsen har sin grund i en tid innan kraftverksetableringen. En försvunnen tid. READ MORE

 4. 4. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Angelin; [2020]
  Keywords : atmosfär; ljus; ljusdesign; ljusinstallationer; ljussättning; upplevelse; urbana rum;

  Abstract : Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och ge var plats sin identitet. READ MORE

 5. 5. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Östensson; [2020]
  Keywords : självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Abstract : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. READ MORE