Essays about: "egnahemsträdgård"

Found 2 essays containing the word egnahemsträdgård.

 1. 1. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE

 2. 2. Kjellbergska gården : inventering & förslag på förnyelse av en trädgård

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Bodil Jarehammar; [2007]
  Keywords : trädgårdsgestaltning;

  Abstract : Kjellbergska gården har en historia från början av 1600-talet och räknas som ett av Falkenbergs äldsta hus. Den kulturminnesmärkta borgargården har en säregen historia som skeppar- och handelsmannahem och ligger ovanför den plats där den gamla hamnen och tullportarna var belägna. READ MORE