Essays about: "ekologiska ägg"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words ekologiska ägg.

 1. 1. Vilka ägg ska man köpa – en guide för den medvetne konsumenten : – en guide för den medvetne konsumenten

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kajsa Witthuhn; [2018]
  Keywords : värphöns; inhysningssystem; ägg; välfärd; miljö; hållbarhet;

  Abstract : I dagens samhälle ställs vi inför allt fler val i livsmedelsaffären. Ett exempel på detta är valet av ägg, ett livsmedel som ökar i popularitet globalt. I EU finns fyra olika inhysningssystem för värphöns; inredd bur, frigående inomhus, frigående med tillgång till utevistelse och höns inom ekologisk produktion. READ MORE

 2. 2. Analysis of fatty acids in egg yolks of various production systems

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Jonatan Nyberg; [2017]
  Keywords : egg; fatty acid; omega-3; egg enrichment; docosahexaenoic acid; omega-6 omega-3 ratio; organic; free range; DHA;

  Abstract : OBJECTIVES: The objective of this study was to compare fatty acid composition of different eggs. Seven kinds of eggs from three companies were taken, including organic, free range, enriched and “farmer” eggs. RESULTS: In total 15 fatty acids were identified. READ MORE

 3. 3. Potentiella källor till dioxiner och dioxinliknande PCB i ekologiska ägg

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Martina Lundin; [2017]
  Keywords : dioxiner; dioxinliknande polyklorerade bifenyler; ekologiska ägg; persistenta organiska föroreningar; dl-PCB; PCDD; PCDF; TCDD;

  Abstract : Livsmedelsverket utförde en studie 2003 med syfte att undersöka halter av dioxiner och dioxinliknande Polyklorerade Bifenyler (PCB) i ekologiska och konventionella ägg. Förhöjda halter av dioxiner och dioxinliknande PCB (dl-PCB) påträffades i ekologiska ägg och gemensamt för de ägg med förhöjda halter var att värphönsen utfodrats med en fodertyp som innehöll fiskmjöl. READ MORE

 4. 4. Sniglar i jordbruket : biologi och begränsning av skadeverkningar

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Fabian Ringdahl; [2016]
  Keywords : snigel; Deroceras reticulatum; Arion vulgaris; bekämpning; växtskydd; ekologi;

  Abstract : Sniglar anses vara skadedjur på höstsådda grödor i svenskt lantbruk. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka snigelns biologi, skadeverkningar och hur man bäst bekämpar dem. Ingen sådan sammanställning är gjord tidigare i Sverige vilket gör den här litteraturstudien unik. READ MORE

 5. 5. Konventionella äggproducenters inställning till ekologisk äggproduktion : varför ställer de inte om till ekologisk äggproduktion?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Andreas Ahlsén; Joacim Furuhammar; [2015]
  Keywords : äggproduktion; ekologiskt; konventionell; produktion; undersökning; omställning;

  Abstract : Detta arbete beskriver den nuvarande äggproduktionen i Sverige och ökningen av den ekologiska äggproduktionen. Vi har gjort en undersökning bland konventionella äggproducenter där vi frågat vad de har för inställning till den ekologiska äggproduktionen. READ MORE