Essays about: "ekologiska restprodukter"

Found 2 essays containing the words ekologiska restprodukter.

 1. 1. Konsekvenser för svensk markanvändning vid övergång till EAT-Lancet kosten

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Maja Håkansson; [2019]
  Keywords : livsmedelsproduktion; miljömål; ekologiska restprodukter; Sverige;

  Abstract : Svält är idag en stor global utmaning. Samtidigt äter andra delar av världens befolkningen kost som medför risker för hälsan. Dagens livsmedelsproduktion påverkarmiljön negativt när det gäller frågor såsom global uppvärmning och övergödning. READ MORE

 2. 2. Värdering av kvävet i organiska gödselmedel

  University essay from SLU/Dept. of Soil Sciences

  Author : Jon Orvendal; [2007]
  Keywords : organiskt gödselmedel; stallgödsel; analysmetod; vinass; biofer; inkubering; vattenlösligt kväve;

  Abstract : Within agriculture it is important to optimize the use of nitrogen, not only from an economic point of view but also to minimize damage to the environment. This can sometimes be difficult, especially within organic farming. Organic farmers are using increasing amounts of waste products from the food industry to cover their nitrogen needs. READ MORE