Essays about: "ekonomisk teori"

Showing result 1 - 5 of 425 essays containing the words ekonomisk teori.

 1. 1. Mellan lantbrukare och entrecôte : en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jessica Hägg; Anette Eriksson; [2023]
  Keywords : Kooperativ; agrar marknad; beslut; Swedish Meats; beslutsteori; transaktionskostnadsteori; köttindustrin; aktiebolag;

  Abstract : Livsmedelsproduktion i Sverige har aldrig varit så aktuell som nu. Samtida kriser ökar medvetenheten om sårbarheten i den svenska livsmedelskedjan. Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi för att öka den svenska livsmedelsproduktion. READ MORE

 2. 2. The impact of international trade on economic growth in Sub-Saharan African countries : An empirical study examination of the correlation between economic growth and international trade

  University essay from Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Author : Yasin Ahmed Farah; Sami Ezzaher; [2022]
  Keywords : International trade; economic growth; GDP per capita growth; sub-Saharan Africa; growth theories; trade theories; Internationell handel; ekonomisk tillväxt; BNP per capita-tillväxt; subsahariska afrika; tillväxtteorier; handelsteorier;

  Abstract : Denna forskningsstudies syfte är att undersöka sambandet mellan internationell handel och ekonomisk tillväxt och effekten som internationell handel har på ekonomisk tillväxt i afrikanska länder söder om Saharaöknen (Subsahariska Afrika). Majoriteten av tidigare studier och forskning inom detta område hävdar att det finns en positivt korrelation mellan dessa två variabler men ändå så finns det fortfarande vissa som ifrågasätter hur pass stor påverkan dessa två variabler egentligen har, om den effekten verkligen är tillräckligt signifikant för att anses vara betydelsefullt samt viktig. READ MORE

 3. 3. Mer än ett minne från svunna tider : en analys av häradsallmänningarnas institutionella utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Ek; [2022]
  Keywords : häradsallmänning; allmänning; institution; kritisk institutionell teori;

  Abstract : Häradsallmänningar är en av många svenska typer av allmänningar men är fortfarande i stort sett outforskade. Denna studie undersöker utvecklingen av häradsallmänningar, och studerar vilka olika roller de innehaft, betydelser de tillmäts och vilka anspråk som gjorts på häradsallmänningarnas resurser under deras 1000-åriga historia. READ MORE

 4. 4. Entrepreneurship and the pursuit of Financial Independence

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Hilmar Þór Pétursson; Vignir Jónsson; [2022]
  Keywords : Financial Independence; Financial Freedom; FIRE Movement; Entrepreneurship; Hybrid Entrepreneurship; Ekonomiskt oberoende; ekonomisk frihet; FIRE-rörelsen; Entreprenörskap; Hybrid Entreprenörskap;

  Abstract : Financial independence (FI) and the FIRE Movement have gained a lot of traction in recent years. Despite the growing popularity of this alternative lifestyle, it is largely absent from the literature with only a few previous studies or investigations found. READ MORE

 5. 5. Real‐Time Navigation System for Logistics Applications in Industrial Environments

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Andreas Farde; Carl Svinge; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Along with the increasing demand for economical- and environmental sustainability within the manufacturing industry, comes new requirements within the topic of waste reduction. This thesis will therefore discuss the possibility to decrease industrial transportation waste, through software-based route optimization tools, within manually operated forklifts. READ MORE