Essays about: "ekonomiska system"

Showing result 1 - 5 of 786 essays containing the words ekonomiska system.

 1. 1. Identification of Trypsin Digested Transferrin using HPLC and MALDI-MS

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Weyni Ghebreamlak; [2019]
  Keywords : Transferrin; Glycopeptides; Digestion; HPLC; MALDI-MS;

  Abstract : In this project, separation of trypsin digested transferrin (Tf) has been studied, using a RP HPLC- UV system equipped with a C18 column. 0.1% TFA/MQ-water and 90% MeOH were used as mobile phase A and mobile phase B, respectively. READ MORE

 2. 2. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Keywords : värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Abstract : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. READ MORE

 3. 3. Struggling for an ideal dialogue. An analysis of the regional dialogue processes under Sweden’s first National Forest Program

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Iris Hertog; [2019]
  Keywords : stakeholder participation; Sweden forestry; National Forest Program; communicative action; Jürgen Habermas; Sustainability Science; Social Sciences;

  Abstract : I Maj 2018 lanserade regeringen en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Som en viktig del av skogsprogrammets implementering initierar Länsstyrelserna nu regionala dialogprocesser för att jobba fram regionala skogsstrategier och handlingsplaner. READ MORE

 4. 4. Performance Analysis of Elastic Band Based Time Optimal Control Formulations for Industrial Robots

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jonas Hongisto; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Industrial robots are becoming an integral part of the production industry. Efficientoperation with respect to fast movements is critical to increase the economicbenefits of automating the production line. READ MORE

 5. 5. Theoretical study of anisotropic effects in crystal growth on the example of concrete and calcium oxalate monohydrate

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Vilhelm Ekberg; [2019]
  Keywords : anisotropic crystal growth; COM; C-S-H; PM6; ReaxFF$_{ textrm{SiO}}$; organizing molecular matter; nanochemistry; nanokemi; Chemistry;

  Abstract : While many crystals, both natural and artificial, grow isotropically, there are examples of crystals growing anisotropically. The aim of this theoretical study was to confirm the growth modes displayed by three different crystals, representing 3D, 2D and 1D structures. READ MORE