Essays about: "ekonomiska system"

Showing result 1 - 5 of 753 essays containing the words ekonomiska system.

 1. 1. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Keywords : värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Abstract : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. READ MORE

 2. 2. Struggling for an ideal dialogue. An analysis of the regional dialogue processes under Sweden’s first National Forest Program

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Iris Hertog; [2019]
  Keywords : stakeholder participation; Sweden forestry; National Forest Program; communicative action; Jürgen Habermas; Sustainability Science; Social Sciences;

  Abstract : I Maj 2018 lanserade regeringen en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Som en viktig del av skogsprogrammets implementering initierar Länsstyrelserna nu regionala dialogprocesser för att jobba fram regionala skogsstrategier och handlingsplaner. READ MORE

 3. 3. Theoretical study of anisotropic effects in crystal growth on the example of concrete and calcium oxalate monohydrate

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Vilhelm Ekberg; [2019]
  Keywords : anisotropic crystal growth; COM; C-S-H; PM6; ReaxFF$_{ textrm{SiO}}$; organizing molecular matter; nanochemistry; nanokemi; Chemistry;

  Abstract : While many crystals, both natural and artificial, grow isotropically, there are examples of crystals growing anisotropically. The aim of this theoretical study was to confirm the growth modes displayed by three different crystals, representing 3D, 2D and 1D structures. READ MORE

 4. 4. Crop diversity in Scania : geographical and cognitive mapping

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Shaktima López Hösel; [2019]
  Keywords : crop diversity; agroecology; food systems; ecosystem services; resilience; farmer s motivations; geographical information systems; self-determination theory; cognitive mapping;

  Abstract : Modern agriculture is characterized by large scale and large-scale farming of a few crops, which rely heavily on external inputs. These kinds of intensive and specialized farming systems are contributing to exceeding the planetary boundaries for our ecosystems. READ MORE

 5. 5. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Hammarlund Lehto; Sara Larsson; [2019]
  Keywords : Landskapsarktitektur; Regenerativ design; Ekosystemtjänster; Arboretum; Ulleråker; Campus Ultuna;

  Abstract : Det är idag ett faktum att koldioxidutsläpp och de klimatförändringar som dessa orsakar utgör ett hot mot vår planet. För att denna utveckling ska kunna stoppas fastslås det i Agenda 2030 att ett medvetet arbete med hållbar utveckling är en nödvändighet. READ MORE