Essays about: "ekonomiska system"

Showing result 1 - 5 of 732 essays containing the words ekonomiska system.

 1. 1. Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Jenny Carlander; [2021]
  Keywords : mjölkkor; hälta; hältbedömning; tidig upptäckt; objektiv; automatisk; smärtbedömning;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor medför lidande för korna och ekonomiska förluster för djurhållaren. En automatiserad metod för hältdetektion som går att använda i stallmiljö skulle kunna leda till tidigare upptäckt av hälta och minska de negativa konsekvenserna. READ MORE

 2. 2. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Carolina Hertzberg; [2020]
  Keywords : power-to-gas; dynamisk modell; fallstudie; biogas; optimering; lönsamhet;

  Abstract : För att det svenska elnätet ska fungera krävs det att balansen på elnätet upprätthålls hela tiden, skillnader mellan produktion och efterfrågan leder till obalans på elnätet. I dagsläget, i Sverige, upprätthålls balansen genom att minska eller öka elproduktionen från vattenkraften. READ MORE

 3. 3. Concerning the Viability of Offshore Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), and the Possibility for its Optimization.

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekologi, miljö och botanik

  Author : Leo Näsström; [2020]
  Keywords : Aquaculture; Integrated Multi-Trophic Aquaculture; IMTA; Offshore; Optimization; Vattenbruk;

  Abstract : Ett stagnerat globalt fiske har lett till en snabb utökning av vattenbruket för att tillgodose den globala marknaden. Traditionellt vattenbruk har i västvärlden kännetecknats av monospecifika odlingar, ofta med mycket grav påverkan på sin omnejd. READ MORE

 4. 4. Estimating human resilience to social engineering attacks through computer configuration data : A literature study on the state of social engineering vulnerabilities

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Matias Carlander-Reuterfelt Gallo; [2020]
  Keywords : Internet security; Social engineering; Phishing; Privacy; Computer configuration; Psychology.; Internet säkerhet; Social manipulering; Phishing; Integritet; Datorkonfiguration; Psykologi.;

  Abstract : Social engineering as a method of attack is increasingly becoming a problem for both corporations and individuals. From identity theft to enormous financial losses, this form of attack is notorious for affecting complex structures, yet often being very simple in its form. READ MORE

 5. 5. Analysis of Transactional Data with Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sabeen Nawaz; [2020]
  Keywords : LSTM; Auto-encoder decoder; anomaly detection; K-means; clustering; Principal Component Analysis;

  Abstract : An issue authorities and banks face is fraud related to payments and transactions where huge monetary losses occur to a party or where money laundering schemes are carried out. Previous work in the field of machine learning for fraud detection has addressed the issue as a supervised learning problem. READ MORE