Essays about: "ekonomiska värden"

Showing result 1 - 5 of 127 essays containing the words ekonomiska värden.

 1. 1. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 2. 2. Animal Source Foods and Sustainable Funds. A Discursive Approach to Investments in the Animal Food Business

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Simon Svendler; [2019]
  Keywords : Animal source foods; Sustainable funds; Climate change; Storylines; Ecocentrism; Selection criteria; Earth and Environmental Sciences; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : Animal source foods have been targeted in a wide range of literature, highlighting the business as a major driver of climate change and biodiversity loss. This study shows how actors involved in sustainable funds approach animal source foods and how they regard the business as a potential selection criterion. READ MORE

 3. 3. Sida vid sida : ett konceptuellt gestaltningsförslag för fältet mellan södra Ulleråker och Campus Ultuna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Hammarlund Lehto; Sara Larsson; [2019]
  Keywords : Landskapsarktitektur; Regenerativ design; Ekosystemtjänster; Arboretum; Ulleråker; Campus Ultuna;

  Abstract : Det är idag ett faktum att koldioxidutsläpp och de klimatförändringar som dessa orsakar utgör ett hot mot vår planet. För att denna utveckling ska kunna stoppas fastslås det i Agenda 2030 att ett medvetet arbete med hållbar utveckling är en nödvändighet. READ MORE

 4. 4. Thermal Performance Analysis of High Temperature Borehole Thermal Energy Storage Design from an Insulation Perspective

  University essay from Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Author : Tobias Magnusson; Joel Ljunggren; [2019]
  Keywords : High Temperature Borehole Thermal Energy Storage; HT-BTES; Thermal Energy Storage; TRNSYS; Technology and Engineering;

  Abstract : Thermal energy storage is a growing concept within the sector of energy production. The concept is based on storage of excess thermal energy, for usage during high demand, as a mean of reducing the need for new production. READ MORE

 5. 5. The electricity demand andsupply in El Espino : Alternatives for diversification of renewabletechnologies

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Jessica Granqvist; Lily Gao; [2019]
  Keywords : Hybrid system; wind turbine; solar PV; optimization; rural electrification; Hybridsystem; vindturbin; sol PV; optimisering; landsbyggdselektrifiering;

  Abstract : The use of alternative fuels, particularly renewable energy sources, has been an important strategy to achieve greenhouse gas emission reductions. In Bolivia, many rural areas struggle with an unreliable power supply. READ MORE