Essays about: "ekosystem"

Showing result 1 - 5 of 281 essays containing the word ekosystem.

 1. 1. Matlandskap : om kommuners fysiska planering för hållbara livsmedelssystem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2021]
  Keywords : livsmedelssystem; jordbruk; matproduktion; foodscape; biologisk mångfald; biotoper; ekosystem; ekosystemtjänster; miljömål; Tanum;

  Abstract : Food production and land use could be blamed for a lot of the global environmental issues present in todays society. With an ever increasing global population and steadily increasing effects of climate change, which threaten our crops, there is likely potential for issues to increase in scope and severity. READ MORE

 2. 2. How does hydropeaking and geological substrate affect aquatic macroinvertebrates in a regulated river?

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Andreas Vernby; [2021]
  Keywords : Hydropeaking; geological substrate; aquatic macroinvertebrates; EPT species; Hester-Dendy samplers; Korttidsreglering; geologiskt substrat; akvatiska makroevertebrater; EPT; Hester-Dendy-provtagare;

  Abstract : Hydropower is an important source of renewable energy, but is often a cause of degradation to river ecosystems. Hydropeaking, i.e. the frequent alteration of discharge, is a process involved in hydropower generation and has been proven to affect aquatic organisms negatively. READ MORE

 3. 3. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : David Falk; [2021]
  Keywords : Infiltrability; mixed effects model; Kenya; land degradation; restoration; trees;

  Abstract : Markförsämring i tropiska regioner kan ha förödande konsekvenser för vattentillgänglighet. Vattenkvalité och kvantitet är oerhört viktiga för lokalbefolkningar och är grundförutsättningar för socioekonomisk utveckling då stora delar av befolkningen i många tropiska länder är direkt beroende av jordbruk och boskapshållning för sin inkomst. READ MORE

 4. 4. Går det åt skogen? : en diskursanalys över konflikten kring nyckelbiotoper

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josefine Palmgren; [2020]
  Keywords : nyckelbiotoper; skog; diskursanalys; omvänd naturvårdsgallring;

  Abstract : Den här studien undersöker de konflikter som uppstått kring nyckelbiotoper. Trots att Sverige är tätt beskogat är idag skogens ekosystem hotade till den grad att varken de nationella eller internationella miljömålen angående sko-gen kan uppfyllas. READ MORE

 5. 5. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Caroline Malthed; [2020]
  Keywords : livsmedelsbutiker; butikssvinn; citrusfrukter; blodapelsiner; livsmedelsförpackning;

  Abstract : Världens befolkning beräknas år 2050 uppgå till 9,7 miljarder människor vilket kommer att ställa höga krav på ett säkert livsmedelssystem som kan leverera mat på ett hållbart sätt. Samtidigt slängs idag cirka 1,3 miljarder ton livsmedel i världen vilket utgör en tredjedel av all mat som produceras. READ MORE