Essays about: "ekosystem"

Showing result 1 - 5 of 370 essays containing the word ekosystem.

 1. 1. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 2. 2. Hur vi skapar en mer ekologiskt hållbar trädgård : med inspiration från skogen

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Elin Granstrand; Evelina Lund; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; biologisk mångfald; ekologisk hållbarhet; ekosystem; ekosystemtjänster; trädgård;

  Abstract : Syftet med denna studie var att upplysa trädgårdsägare om den potential som trädgårdsytorna har att öka den biologiska mångfalden. Vi hoppas detta ska väcka intresse, kanske också en känsla av ansvar, för att själv skapa en mer hållbar trädgård. READ MORE

 3. 3. Transforming towards “PaaS” offerings : Areas of concern for OEMs & Transformation Readiness Scale

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Ali Jumaa; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : The purpose of the project is to investigate and gain knowledge about the process of transforming OEMs’ business structures from a transactional business to a result-oriented product service system or a performance as a service offering. Companies from various market segments have started to offer their customers result-oriented offerings to prolong the life cycle of their products and promote longer customer relationships to secure future business. READ MORE

 4. 4. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Börjestrand; [2022]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; gravskick; begängelseform; ekologi; djupekologi; ekosofi; animism; naturlig begravning; sekularitet;

  Abstract : Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. READ MORE

 5. 5. How Ecosystem Actors Manage Opportunities and Challenges through Business Model Innovation : A Case Study on the Electrification of Heavy Road Transport along E16 Borlänge – Gävle Hamn

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Gustav Hedman; Robin Lindfors; [2022]
  Keywords : Business model; business model innovation; ecosystem; ecosystem roles; electrification; heavy road transport; sustainable transport; Affärsmodell; affärsmodellsinnovation; ekosystem; ekosystemsroller; elektrifiering; tung vägtransport; hållbara transporter;

  Abstract : The electrification of heavy road transport is ongoing in Sweden. Multiple electrification technologies are emerging and electric truck models are being added to the product portfolios of the truck manufacturers. READ MORE